Thẩm định xóm đạt chuẩn NTM năm 2018

Đây là những xóm ở xã chưa về đích NTM

     Chiều 27/12, đoàn thẩm định NTM huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức thẩm định tại xóm Kim Yên xã Nghĩa Yên và xóm 8, xã Nghĩa Thịnh đạt chuẩn NTM năm 2018.

     Sau khi đi trực tiếp thẩm định tại xóm Kim Yên, kết quả thực hiện 15 tiêu chí NTM cho thấy đường trục xóm, liên xóm bê tông hóa đạt 56%, 87% nhà ở của hộ dân đạt tiêu chuẩn theo quy định của bộ xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 5,43%. Về văn hóa, y tế, giáo dục, luôn được xóm quan tâm. Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến và xuất sắc.

Cổng làng văn hóa Kim Yên

    Tại hội nghị các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện phụ trách các tiêu chí đã tham gia đóng góp ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình lên UBND huyện để sớm công nhận xóm Kim Yên đạt chuẩn NTM năm 2018./.

Quang cảnh đợt thẩm định tại xóm Kim Yên

    Để xây dựng xóm 8 đạt chuẩn NTM, thời gian qua, cấp quỷ chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể của xã đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc xóm thực hiện các tiêu chí, văn bản chỉ đạo và hồ sơ báo cáo đánh giá của xóm. Về tiêu chí giao thông, đến nay đã có trên 95% đường làng ngõ xóm được cứng hóa. Thu nhập bình quân đầu người của người dân đạt 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,5%. Cơ sở vật chất văn hóa xóm đạt chuẩn theo quy định.

Nhà văn hóa xóm 8

   Kết luận phiên làm việc, đoàn thẩm định cũng đã yêu cầu xã Nghĩa Thịnh tiếp tục hướng dẫn xóm hoàn thành hồ sơ chậm nhất vào ngày 10/1/2019 và tiếp tục vận động các tổ chức đảm nhận các công trình phần việc như: đoạn đường Phụ nữ tự quản, tuyến đường hoa của đoàn thanh niên để giữ gìn, bảo vệ môi trường sống và góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư./.

Thành viên đoàn thẩm định đánh giá các tiêu chí

Thu Hiền – Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

   Sáng 28/12, đoàn thẩm định NTM huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức thẩm định tại xóm 7  xã Nghĩa An đạt chuẩn NTM năm 2018.

Quang cảnh đợt thẩm định

  Qua thẩm định kết quả thực hiện 15 tiêu chí NTM cho thấy đường trục xóm, liên xóm bê tông hóa  0,71km, đạt tỷ lệ 54%, hệ thống thủy lợi tưới tiêu đạt 80%,  100% nhân dân có điện thắp sáng, nhà văn hóa xóm với thiết chế văn hóa đầy đủ đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, 75,9% nhà ở của hộ dân đạt tiêu chuẩn theo quy định của bộ xây dựng. Đời sống kinh tế nhân dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt  30 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm còn 4,76%. Về văn hóa, y tế, giáo dục, luôn được xóm quan tâm. Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến và xuất sắc. Trong xây dựng NTM nhân dân đoàn kết huy động 778,4 triệu đồng, chiếm 75,65% nguồn lực xây dựng NTM.

Thẩm định tiêu chí về văn hóa

  Tại phiên thẩm định, các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện phụ trách các tiêu chí đã tham gia đóng góp ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình lên UBND huyện để sớm công nhận xóm 7 đạt chuẩn NTM năm 2018./.

 Hoàng Hằng - Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

    Chiều 28/12, đoàn thẩm định NTM huyện Nghĩa Đàn tổ chức thẩm định xóm Khe Lau và Làng Lầm của xã Nghĩa Lâm đạt chuẩn NTM năm 2018.

Quang cảnh hội nghị thẩm định

  Đến thời điểm này xóm Khe Lau đã huy động sức dân với số tiền 234 triệu làm  được hơn 0,5km đường trục thôn xóm, nâng tổng số đường bê tông toàn xóm đạt quy định là 0,95km; xóm không còn nhà tạm, dột nát; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 31,5 triệuđồng/người/ năm ; 90%  gia đình được  sử dụng nước sạch đạt vệ sinh...

Nhân dân Khe Lau làm đường giao thông nông thôn

   Với xóm Làng Lầm, trong năm 2018  đã làm được hơn 1km đường giao thông nông thôn; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,8 triệu đồng/ người/ năm, tỉ lệ hộ nghèo còn 5,2%.

  2 xóm Khe Lau và Làng Lầm đã được công nhận và giữ danh hiệu làng văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, phong trào văn hóa, thể dục thể thao ngày càng phát triển, tình hình an ninh trật từ được đảm bảo.

  Tại buổi làm việc, đoàn thẩm định đã ghi nhận những kết quả xây dựng NTM hai xóm đã đạt được trong năm 2018.  Đánh giá từng tiêu chí, hội đồng thẩm định yêu cầu xóm Khe Lau củng cổ lại tiêu chí số 4 về cơ sở vật chất văn hóa thôn bản, xóm Làng Lầm củng cố lại tiêu chí số 2 về thủy lợi; yêu cầu hai xóm hoàn thiện các hồ sơ minh chứng ở một số tiêu chí để sớm trình lên UBND huyện công nhận hai xóm đạt NTM năm 2018. Đồng thời trong thời gian tới xóm Khe Lau và Làng Lầm tiếp tục trồng thêm hoa hai bên đường, xây dựng và gìn giữ môi trường xanh, sạch  đẹp.

Đinh Thùy - Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Xóm đầu tiên của xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn NTM

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tại xã Nghĩa Thắng

Đồng chí Lê Hồng Sơn làm việc với xã Nghĩa Trung

Nghĩa Đức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tham gia ý kiến về báo cáo thẩm tra hoàn thành xây dựng NTM của xã Nghĩa Thắng

Phụ nữ Nghĩa Đàn xây dựng môi trường xanh sạch đẹp ở nông thôn

Nghĩa Đàn triển khai xây dựng NTM năm 2019

Nghĩa Đàn khởi động NTM bằng các công trình giao thông đầu năm