Thẩm định nông thôn mới ở xã Nghĩa Tân

Kinh phí thực hiện trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã là hơn 93 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp trên 33 tỷ đồng

  19/10, Hội đồng thẩm định nông thôn mới huyện Nghĩa Đàn do đồng chí  Phan Văn Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn làm trưởng đoàn đã về thẩm định các tiêu chí Nông thôn mới của xã Nghĩa Tân.

Quang cảnh đợt thẩm định

  Sau khi đi kiểm tra các tiêu chí, hội đồng thẩm định nông thôn mới huyện Nghĩa Đàn ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của xã Nghĩa Tân trong xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của xã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt gần 31,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của Nghĩa Tân đến nay giảm xuống chỉ còn 2,5%. Kinh phí thực hiện trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã là hơn 93 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp trên 33 tỷ đồng.

Đoàn thẩm định một số tiêu chí NTM

  Tại buổi làm việc, hội đồng thẩm định đã đánh giá xã Nghĩa Tân  đạt 19/19 tiêu chí NTM,  trong đó có một số tiêu chí được hội đồng thẩm định huyện đánh giá cao, còn một số tiêu chí về y tế, giáo dục, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa vẫn còn thiếu về hồ sơ, thủ tục. Việc gắn các cột mốc đường chưa đạt, cần thay mới biển trụ sở UBND  xã... Đồng chí Phan Văn Bình, phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đề nghị các phòng ban huyện cùng phối hợp với địa phương sớm hoàn thiện các tiêu chí để xã hoàn thành về đích NTM trong năm 2017./

Hoàng Hằng - Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hoá

Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Liên

Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Tân

Nghĩa Đàn nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hơn 80 đoàn viên thanh niên được tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM

Lấy ý kiến về kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí của xã Nghĩa Tân, Nghĩa Liên hoàn thành xây dựng NTM

Thẩm định nông thôn mới ở xã Nghĩa Tân

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Liên về tiến độ xây dựng nông thôn mới