Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Sông Lim, Ấp Mỹ xã Nghĩa Lộc

Để xây dựng 2 xóm Sông Lim và Ấp Mỹ đạt chuẩn NTM trong năm 2020, thời gian qua, cấp uỷ chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể xã Nghĩa Lộc đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc 2 xóm thực hiện

  Sáng  2/12, tại xã Nghĩa Lộc, đoàn thẩm định NTM huyện Nghĩa Đàn đã có phiên làm việc để thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM tại xóm Ấp Mỹ và Sông Lim đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020. Đồng chí Phan Văn Bình, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên thẩm định.

  Để xây dựng 2 xóm Sông Lim và Ấp Mỹ đạt chuẩn NTM trong năm 2020, thời gian qua, cấp uỷ chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể xã Nghĩa Lộc đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc 2 xóm thực hiện .

Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa

  Trực tiếp thẩm định tại 2 xóm, đoàn thẩm định NTM của huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí: Giao thông, nhà ở, giảm nghèo, môi trường, cảnh quan môi trường rất tốt. Tuy nhiên việc báo cáo cũng như hoàn thiện hồ sơ minh chứng còn chậm và chưa đạt. Vì vậy, tại phiên làm việc đồng chí Phan Văn Bình, Phó chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu văn phòng nông thôn mới huyện và các thành viên trong đoàn thẩm định của huyện, xã tiếp tục hướng dẫn 2 xóm sớm hoàn thiện các báo cáo, hồ sơ minh chứng trước ngày 15/12 để trình UBND huyện sớm công nhận 2 xóm Sông Lim và Ấp Mỹ xã Nghĩa Lộc đạt chuẩn NTM năm 2020.

Kiểm tra tiêu chí về văn hóa

Đồng chí Phan Văn Bình kết luận phiên thẩm định

Thu Hiền – Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Thẩm định nông thôn mới tại xóm Thái Thịnh, Nghĩa Lợi

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Màn Thịnh xã Nghĩa Thọ

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại làng Đồng Song xã Nghĩa Yên

Thẩm định đạt chuẩn NTM tại làng Nam Lâm, Nghĩa Lâm

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Sông Lim, Ấp Mỹ xã Nghĩa Lộc

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM tại Nghĩa An

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Lợi về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, tìm hiểu tình hình xây dựng vườn chuẩn Nông thôn mới