Thẩm định đạt chuẩn NTM tại làng Nam Lâm, Nghĩa Lâm

Làng có 293 hộ, 1179 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Kinh, Thổ cùng sinh sống. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 37 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,8%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,7%.

  Sáng 8/12, đoàn thẩm định nông thôn mới của UBND huyện đã có phiên làm việc về thẩm định thôn ( bản) đạt chuẩn NTM năm 2020 tại làng Nam Lâm, xã Nghĩa Lâm.

Quang cảnh phiên thẩm định

   Làng Nam Lâm, xã Nghĩa Lâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xóm cũ là Nam Lâm, Khe Lau và Đồng Xan vào cuối năm 2019. Làng có 293 hộ, 1179 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Kinh, Thổ cùng sinh sống. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 37 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,8%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,7%.

Một đoạn đường NTM xóm Nam Lâm

  Tại phiên làm việc ngoài các tiêu chí được đánh giá đạt, đoàn thẩm định đã chỉ ra một số tiêu chí làng Nam Lâm cần bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ mình chứng cũng như sai sót trong các số liệu báo cáo như tiêu chí lao động việc làm, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm... Trong đó đề nghị ban cán sự xóm cần tuyên truyền người dân chú trọng hơn vấn đề bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, cần có các biển báo giao thông từ các đường nhỏ ra trục đường lớn.

Thành viên trong đoàn thẩm định đánh giá các tiêu chí

  Kết luận phiên làm việc, đoàn thẩm định cũng đã yêu cầu xã Nghĩa Lâm  tiếp tục hướng dẫn xóm hoàn thành hồ sơ chậm nhất vào ngày 20/12/2020 và tiếp tục vận động các tổ chức đảm nhận các công trình phần việc như xây dựng các tuyến đường hoa , bảo vệ môi trường sống ...qua đó giúp làng Nam Lâm sớm được công nhận làng đạt chuẩn NTM và tiếp tục nâng cao các tiêu chí.

Đinh Thùy - Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Thẩm định nông thôn mới tại xóm Thái Thịnh, Nghĩa Lợi

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Màn Thịnh xã Nghĩa Thọ

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại làng Đồng Song xã Nghĩa Yên

Thẩm định đạt chuẩn NTM tại làng Nam Lâm, Nghĩa Lâm

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Sông Lim, Ấp Mỹ xã Nghĩa Lộc

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM tại Nghĩa An

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Lợi về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, tìm hiểu tình hình xây dựng vườn chuẩn Nông thôn mới