Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Tân

Tại hội nghị, đại diện Hội đồng thẩm định đã thông qua báo cáo kết quả rà soát trình tự, hồ sơ thủ tục đề nghị xét công nhận xã Nghĩa Tân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Nhìn chung, các hồ sơ trình Hội đồng thẩm định đầy đủ, đúng theo quy định./.

  Ngày 21/11, Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức thẩm định các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Nghĩa Tân để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2017.

Quang cảnh đợt thẩm định

  Sau 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, diện mạo xã Nghĩa Tân đã có đổi thay rõ nét. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, sạch sẽ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu nhân dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 31,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5 %. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Kiểm tra thực tế tại nhà văn hóa xóm Tân Thành

  Toàn xã đã huy động được trên 98 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó, nhân dân tự đầu tư và đóng góp trên 37 tỷ đồng, hơn 15.000 ngày công lao động, hiến trên hàng nghìn để xây dựng các công trình NTM. Đến nay, 100% trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia, 100% số thôn đạt thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 81%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%. Đến nay, xã Nghĩa Tân đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Thành viên hội đồng thẩm định đánh giá tiêu chí

 

Đồng chí Lê Hồng Sơn, chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn làm rõ hơn một số kết quả xây dựng NTM của Nghĩa Tân

 Tại hội nghị, đại diện Hội đồng thẩm định đã thông qua báo cáo kết quả rà soát trình tự, hồ sơ thủ tục đề nghị xét công nhận xã Nghĩa Tân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Nhìn chung, các hồ sơ trình Hội đồng thẩm định đầy đủ, đúng theo quy định./.

Bích Hằng - Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Nghĩa Liên đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017

Phụ nữ chung tay xây dựng NTM gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

Nghĩa Hiếu nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường

Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hoá

Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Liên

Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Tân

Nghĩa Đàn nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hơn 80 đoàn viên thanh niên được tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM