Tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân

Sau lớp tập huấn, các cán bộ hội cơ sở sẽ tuyên truyền phổ biến cho bà con nông dân giúp người nông dân vận dụng quá trình sản xuất chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

  Sáng 7/8, hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân tại xã Nghĩa Trung. Về dự có bà Nguyễn Thị Hải, phó chủ tịch hội nông dân tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh lớp tập huấn

  Trong vong một ngày sẽ có 120 người là cán bộ hội viên nông dân của 24 xã thị trấn, câu lạc bộ giáo dục pháp luật xã Nghĩa Trung với các nội dung liên quan như: luật an toàn thực phẩm, luật thú y và các nội dung liên quan đến chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Bà Nguyễn Thị Hải phát biểu tại lớp tập huấn

 Sau lớp tập huấn, các cán bộ hội cơ sở sẽ tuyên truyền phổ biến cho bà con nông dân giúp người nông dân vận dụng quá trình sản xuất chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

 Hoàng Hằng ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hỗ trợ sinh kế giúp hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo

Nghĩa Đàn nhiều giải pháp phòng chống bão lụt

Tập huấn qui trình chăn nuôi bê cái laisind và dê địa phương thuộc chương trình 135

Triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4

Hội nông dân huyện Nghĩa Đàn tham quan mô hình nuôi lươn không bùn

Nghĩa Đàn tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 – CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng

Sâu keo mùa thu hại ngô trên diện rộng

Hội thảo khoa học: “Phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống Nghệ An thành hàng hóa”