Tập huấn sử dụng phần mềm HCM egov và chữ kỹ số năm 2017

Qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ huyện Nghĩa Đàn phục vụ công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện thành công xây dựng Chính quyền điện tử.

  Sáng  25/5, UBND huyện Nghĩa Đàn phối hợp với trung tâm CNTT tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn phần mềm HCM  EGOV và chữ ký số năm 2017.

Toàn cảnh lớp tập huấn

  149 học viên là thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, trưởng, phó phòng ban cấp huyện, chủ tịch UBND, cán bộ văn phòng 25 xã, thị trấn được hướng dẫn hướng dẫn cài đặt, cách sử dụng phần mềm HCM egov và chữ ký số 2017.

Các học viên tham gia tập huấn

 Qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ huyện Nghĩa Đàn ứng dụng phần mềm HCM egov và chữ ký số 2017 trong quản lý điều hành, quản lý lưu trữ hồ sơ, quản lý thư điện tử, phục vụ công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện thành công xây dựng Chính quyền điện tử.

Hoàng Hằng - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội

Trưa nay ( 15/9 ) bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An - Quảng Trị

Công điện khẩn về việc phòng chống cơn bảo số 10

Bão số 10 sẽ đổ bộ vào Nghệ An

Đại hội công đoàn điểm khối Doanh nghiệp Nghĩa Đàn

Cần nhân rộng các thùng đựng bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Sơ kết công tác công đoàn đoàn 6 tháng đầu năm 2017

Huyện đoàn Nghĩa Đàn thực hiện 43 công trình thanh niên