Tập huấn qui trình chăn nuôi bê cái laisind và dê địa phương thuộc chương trình 135

Trong những năm qua, các hộ nghèo khi được hỗ trợ từ dự án đã có khoảng 50% thoát nghèo.

  6/9, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Nghĩa Đàn tổ chức tập huấn qui trình chăn nuôi bê cái laisind và dê địa phương thuộc chương trình 135 cho hơn 210 đại biểu là lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách chương trình và các hộ dân thụ hưởng chương trình của 17 xã khu 2, khu vực 3 trên địa bàn Nghĩa Đàn.

Quang cảnh lớp tập huấn

 Được biết khi tham gia dự án hỗ trợ sản xuất theo chương trình 135, hộ nghèo được hỗ trợ 14,5 triệu đồng, hộ cận nghèo 14 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 13 triệu đồng.

Các học viên tham gia tập huấn

 Trong những năm qua, các hộ nghèo khi được hỗ trợ từ dự án đã có khoảng 50% thoát nghèo.

Đức Anh (  Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Tập huấn kỹ thuật trồng cây có múi cho cán bộ khuyến nông

Hội thảo Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhân giống và trồng thử nghiệm cây bơ trên địa bàn Nghĩa Đàn

Công bố hết dịch tả lợn Châu Phi ở xã Nghĩa Hội, Nghĩa Hồng

Nghĩa Đàn sản xuất rau vụ Đông đảm bảo ATVSTP

Công điện của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

Trao bê cái lai sind sinh sản cho hộ nghèo

Nghĩa Liên ra quân làm Giao thông thủy lợi năm 2019

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban thi đua cụm số 1