Tập huấn qui trình chăn nuôi bê cái laisind và dê địa phương thuộc chương trình 135

Trong những năm qua, các hộ nghèo khi được hỗ trợ từ dự án đã có khoảng 50% thoát nghèo.

  6/9, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Nghĩa Đàn tổ chức tập huấn qui trình chăn nuôi bê cái laisind và dê địa phương thuộc chương trình 135 cho hơn 210 đại biểu là lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách chương trình và các hộ dân thụ hưởng chương trình của 17 xã khu 2, khu vực 3 trên địa bàn Nghĩa Đàn.

Quang cảnh lớp tập huấn

 Được biết khi tham gia dự án hỗ trợ sản xuất theo chương trình 135, hộ nghèo được hỗ trợ 14,5 triệu đồng, hộ cận nghèo 14 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo 13 triệu đồng.

Các học viên tham gia tập huấn

 Trong những năm qua, các hộ nghèo khi được hỗ trợ từ dự án đã có khoảng 50% thoát nghèo.

Đức Anh (  Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hỗ trợ sinh kế giúp hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo

Nghĩa Đàn nhiều giải pháp phòng chống bão lụt

Tập huấn qui trình chăn nuôi bê cái laisind và dê địa phương thuộc chương trình 135

Triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4

Hội nông dân huyện Nghĩa Đàn tham quan mô hình nuôi lươn không bùn

Nghĩa Đàn tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 – CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng

Sâu keo mùa thu hại ngô trên diện rộng

Hội thảo khoa học: “Phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống Nghệ An thành hàng hóa”