Tập huấn QLNN về Thông tin và Truyền thông năm 2020

Trong 2 ngày, các học viên được các giảng viên tập huấn các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông, hạ tầng viễn thông nông thôn, hệ thống truyền thanh cơ sở và nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM...

 11, 12/9, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức lớp tập huấn quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông năm 2020 cho cán bộ, công chức phòng văn hóa thông tin huyện, cán bộ, viên chức trung tâm VH, TT và TT huyện, đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ văn hóa các xã, thị trấn.

Quang cảnh lớp tập huấn

  Trong 2 ngày, các học viên được các giảng viên tập huấn các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông, hạ tầng viễn thông nông thôn, hệ thống truyền thanh cơ sở và nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM. Từ đó, những người làm công tác thông tin và truyền thông các cấp nắm bắt thêm các quy định nội dung chính sách về nâng cao hiệu quả hoạt động về thông tin và truyền thông để thực hiện hiệu quả hơn.

Hoàng Hằng - Ngọc Linh (Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Đàn tổ chức “Vui hội trăng rằm” năm 2020

Nghĩa Đàn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 và tổng kết chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Tập huấn QLNN về Thông tin và Truyền thông năm 2020

Chung Kết Hội thi “Tiếng hát sơn ca” lần thứ 1 năm 2020

Nghĩa Trung tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Nghĩa Đức tổ chức lễ khánh thành và an vị Miếu thần linh

Nghĩa Long tổng kết các phong trào thi đua

Nghĩa Hưng tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020