Tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên

Ngày 29/10/2020 UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ; Luật lực lượng dự bị động viên.

 Toàn cảnh lớp tập huấn

 Trong một ngày 105 người là Chủ tịch, Bí thư, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn của Nghĩa Đàn được  truyền  đạt 8  chuyên đề: nội dung cơ bản Luật DQTV năm 2019,  Nghị định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về hoạt động phối hợp của DQTV; Nội dung cơ bản Luật Lực lượng DBĐV, Nghị định quy định Danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và Nghị định huy động Lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nội dung cơ bản Nghị định quy định về sỹ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nghị định quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động Lực lượng DBĐV, Nghị định quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Báo cáo số cán bộ tham gia tập huấn

Lớp tập huấn nhằm tổ chức cho cán bộ lãnh đạo các ban nghành địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan tham gia tập huấn nội dung cơ bản của luật DQTV, Luật Lực lượng DBĐV và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, làm cơ sở để triển khai, thực hiện đồng bộ, thống nhất.

                                                                                                                      Đinh Thùy- Minh Thái

Các tin khác

Cần xử lý dứt điểm việc thu mua mủ cao su gây mùi hôi thối tại xóm Tân Tiến xã Nghĩa Thành

Thống nhất dự thảo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đối với BTV Huyện ủy

BAN CHQS HUYỆN NGHĨA ĐÀN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LUYỆN TẬP CHỈ HUY - THAM MƯU 1 BÊN 1 CẤP TRÊN BẢN ĐỒ VÀ NGOÀI THỰC ĐỊA NĂM 2020

Nghĩa Lâm khám sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2021

Tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên

58 tháng tù cho 2 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy

Ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông

Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Nghĩa Đàn tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho CCB