Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

Việc cung cấp cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc, đáp ứng tốt yêu câu ngày càng cao trong tình hình mới, giúp đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực, phục vụ tốt cho công tác tại đơn vị mình.

   Trong 3 ngày 27 - 29/9, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian cho 50 công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và tài nguyên môi trường của 25 xã, thị trấn trên địa bàn.

Quang cảnh lớp tập huấn

  Tại đây, các học viên được giảng viên trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT Việt Nam truyền đạt những nội dung cơ bản về Kỹ năng lập kế hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả; Kỹ năng thu thập, phổ biến thông tin; Kỹ năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Giảng viên truyền đạt các nội dung

   Huyện Nghĩa Đàn luôn xác định Nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, việc cung cấp cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc, đáp ứng tốt yêu câu ngày càng cao trong tình hình mới, giúp đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực, phục vụ tốt cho công tác tại đơn vị mình.

Như Trang - Văn Quỳnh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM năm 2018 tại xã Nghĩa Đức

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghĩa Đàn tổ chức lễ ra quân ngày “thứ bảy xanh”

Nghĩa Tân ra mắt CLB “Phụ nữ tự quản đoạn đường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp”

Phụ nữ Nghĩa Đàn triển khai mô hình phụ nữ tự quản đoạn đường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp

Đồng chí Lê Hồng Sơn làm việc với xã Nghĩa Thắng về tiến độ xây dựng NTM

Đồng Lê Hồng Sơn, chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Nghĩa Đức

Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

Nghĩa Đàn hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng giúp xã Nghĩa Yên làm đường giao thông