Tập huấn kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

Việc cung cấp cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc, đáp ứng tốt yêu câu ngày càng cao trong tình hình mới, giúp đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực, phục vụ tốt cho công tác tại đơn vị mình.

   Trong 3 ngày 27 - 29/9, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian cho 50 công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và tài nguyên môi trường của 25 xã, thị trấn trên địa bàn.

Quang cảnh lớp tập huấn

  Tại đây, các học viên được giảng viên trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT Việt Nam truyền đạt những nội dung cơ bản về Kỹ năng lập kế hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả; Kỹ năng thu thập, phổ biến thông tin; Kỹ năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Giảng viên truyền đạt các nội dung

   Huyện Nghĩa Đàn luôn xác định Nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, việc cung cấp cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc, đáp ứng tốt yêu câu ngày càng cao trong tình hình mới, giúp đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực, phục vụ tốt cho công tác tại đơn vị mình.

Như Trang - Văn Quỳnh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Xóm đầu tiên của xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn NTM

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tại xã Nghĩa Thắng

Đồng chí Lê Hồng Sơn làm việc với xã Nghĩa Trung

Nghĩa Đức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tham gia ý kiến về báo cáo thẩm tra hoàn thành xây dựng NTM của xã Nghĩa Thắng

Phụ nữ Nghĩa Đàn xây dựng môi trường xanh sạch đẹp ở nông thôn

Nghĩa Đàn triển khai xây dựng NTM năm 2019

Nghĩa Đàn khởi động NTM bằng các công trình giao thông đầu năm