Sâu keo mùa thu hại ngô trên diện rộng

Mật độ có nơi thấp 3-5 con/m2, có nơi cao 70 - 80 con/m2.

   8/8, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Nghĩa Đàn đã có đợt kiểm tra thực tế tại địa bàn xã Nghĩa Thắng. Qua kiểm tra cho thấy, Nghĩa Thắng có 5ha diện tích ngô vụ hè thu mùa, tuy nhiên, thời điểm này trên toàn diện tích đều nhiễm sâu keo cắn hại, mật độ có nơi 25 - 50 con /m2.

Cán bộ trạm BVTV thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu keo mùa thu

 Ngoài xã Nghĩa Thắng, trạm bảo vệ thực vật huyện Nghĩa Đàn đã tiến hành kiểm tra nhiều địa phương khác cho thấy tình hình sâu keo cắn hại cây ngô đang phát triển mạnh. Toàn huyện cho đến nay có 400 ha diện tích ngô, trong đó có 100% diện tích bị nhiễm. Mật độ có nơi thấp 3 - 5 con/m2, có nơi cao 70 - 80 con/m2.

Sâu keo mùa thu hại ngô

 Trạm bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con nông dân cần thực hiện phun thuốc phòng trừ sớm, trong đó cần chú ý phun ít nhất hai lần, khoảng cách hai lần cách nhau 10 - 12 ngày để tiêu diệt triệt để sâu keo.

Một số loại thuốc phun phòng trừ sâu keo màu thu

Hoàng Hằng - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hỗ trợ sinh kế giúp hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo

Nghĩa Đàn nhiều giải pháp phòng chống bão lụt

Tập huấn qui trình chăn nuôi bê cái laisind và dê địa phương thuộc chương trình 135

Triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4

Hội nông dân huyện Nghĩa Đàn tham quan mô hình nuôi lươn không bùn

Nghĩa Đàn tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 – CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng

Sâu keo mùa thu hại ngô trên diện rộng

Hội thảo khoa học: “Phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống Nghệ An thành hàng hóa”