Ra quân thực hiện công tác dân vận tại xã Nghĩa Thành

Trong thời gian 1 ngày 48 chiến sỹ mới trong cụm đã cùng với cán bộ, chiến sỹ BCH quân sự huyện Nghĩa Đàn tập trung đổ bê tông khu vui chơi vận động trải nghiệm, cải tạo các bồn hoa trong khuôn viên trường Mầm non Nghĩa Tân và xây lại 100m tường rào tại trường TH Nghĩa Tân

  10/6, Lực lượng dân quân cụm số 6 gồm các xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hưng và Nghĩa Thành làm công tác dân vận tại trường Mầm non và Tiểu học Nghĩa Tân.

Quán triệt các nội dung trước khi thực hiện công tác dân vận

  Trong thời gian 1 ngày 48 chiến sỹ mới trong cụm đã cùng với cán bộ, chiến sỹ BCH quân sự huyện Nghĩa Đàn tập trung đổ bê tông khu vui chơi vận động trải nghiệm, cải tạo các bồn hoa trong khuôn viên trường Mầm non Nghĩa Tân và xây lại 100m tường rào tại trường TH Nghĩa Tân. Đây là công trình rất ý nghĩa, thiết thực mà lực lượng dân quân năm thứ 1 giúp các nhà trường, góp phần tạo cảnh quan, môi trường sạch - đẹp. 

Thực hiện các phần việc trong chương trình dân vận

   Việc huấn luyện kết hợp dân vận của các chiến sĩ mới cụm số 6 chưa phải là nhiều nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương được nâng lên; mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, đoàn kết giữa các đơn vị trong cụm ngày càng củng cố, thắt chặt./.

Thu Hiền - Minh Thái ( Trung Tâm VHTT - TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Lực lượng dân quân cụm số 2 làm công tác dân vận tại trường tiểu học thị trấn Nghĩa Đàn

BCH Quân sự huyện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

Hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sỹ

Ra quân thực hiện công tác dân vận tại xã Nghĩa Thành

Nghĩa Thành khai mạc huấn luyện dân quân năm 2020

Dân quân cụm số 5 thực hiện công tác dân vận

Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất cụm 5

Đại hội đảng bộ công an huyện Nghĩa Đàn lần thứ X