Ra mắt mô hình “ Mỗi chi đoàn trực thuộc đồng hành cùng với một chi đoàn dân cư”

Việc xây dựng mô hình này nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi đoàn trên địa bàn dân cư đáp ứng được yêu cầu hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong tình hình mới

   Chiều 29/5, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức ra mắt mô hình “ Mỗi chi đoàn trực thuộc đồng hành cùng với một chi đoàn dân cư” giai đoạn 2020 – 2022. Đợt này có 11 chi đoàn trực thuộc đồng hành cùng với 11 chi đoàn dân cư, tập trung ở các xã khó khăn, vùng đặc thù. Nội dung hoạt động các chi đoàn trực thuộc sẽ hỗ trợ các chi đoàn trên địa bàn dân cư về kỹ năng sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động tập thể, các trò chơi. Thiết kế, xây dựng cách thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, Đoàn, Hội, Đội, của quê hương, đất nước cho thanh thiếu nhi tại địa phương. Hướng dẫn khai thác, sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin…

  Việc xây dựng mô hình này nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi đoàn trên địa bàn dân cư đáp ứng được yêu cầu hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong tình hình mới.

 Ra mắt mô hình “ Mỗi chi đoàn trực thuộc đồng hành cùng với một chi đoàn dân cư”

Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Đàn tổ chức Hội thảo đánh giá, tổng kết KH - CN giai đoạn 2015 - 2020

Nghĩa Đàn tổng kết chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Thanh niên nghèo xã Nghĩa Thành vượt khó phát triển kinh tế

Ra mắt mô hình “ Mỗi chi đoàn trực thuộc đồng hành cùng với một chi đoàn dân cư”

LĐLĐ huyện quyên góp tiền, nhu yếu phẩm hỗ trợ khu cách ly tập trung

Thanh niên Nghĩa Đàn hăng say khởi nghiệp kinh tế

Cấp gà giống cho các hộ nghèo xã Nghĩa Hưng

Nghĩa Khánh ra mắt mô hình “Khu dân cư chống rác thải nhựa”