Quy định về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 ở các đơn vị sáp nhập

Trường hợp nơi khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp có thể quyết định số lượng nhiều hơn trên cơ sở khả năng đáp ứng của cán bộ và bảo đảm cơ cấu phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá số lượng tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020 trừ đi số lượng các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu...
Thị trấn Nam Đàn sáp nhập thêm 3,20 km2 diện tích tự nhiên, 700 người của xã Nam Thượng và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Vân Diên. Trong ảnh: Một góc thị trấn Nam Đàn. Ảnh minh họa: Sách Nguyễn

Ban Tổ chức Trung ương vừa có Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW hướng dẫn về việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy mới thành lập, được quy định như sau:

Nhiệm kỳ 2015 - 2020:  Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số hiện có của các tổ chức Đảng cùng cấp trước khi sắp xếp, trừ đi số lượng các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác. Số lượng phó bí thư cấp ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của đảng bộ mới tối đa không vượt quá tổng số cấp trường, cấp phó hiện có của các tổ chức Đảng cùng cấp trước khi sắp xếp trừ đi số lượng các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025: Số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; số lượng ủy viên, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy của đảng bộ mới thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương.

Trường hợp nơi khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ thì ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp có thể quyết định số lượng nhiều hơn trên cơ sở khả năng đáp ứng của cán bộ và bảo đảm cơ cấu phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá số lượng tại thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020 trừ đi số lượng các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, chuyển công tác khác; đồng thời, xây dựng lộ trình, thực hiện giảm số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy để chậm nhất sau 60 tháng kể từ ngày quyết định thành lập tổ chức Đảng mới có hiệu lực thi hành thì số lượng các chức danh trên phải thực hiện đúng theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng dẫn của Trung ương.

Chỉ được bổ sung khi số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy; ủy viên ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy thấp hơn quy định chung.

 

Các tin khác

Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Đức khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Nghĩa Phú lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Nghĩa Đàn

Đại hội đại biểu đảng bộ xã Nghĩa Hưng lần thứ XXVI

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Thịnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Lạc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Nghĩa Đàn khóa III nhiệm kỳ 2020- 2025

MTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị phản biện, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện