Quán triệt Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường

Nghị quyết số 08 – NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025”.

    Ngày 06/02, Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị thông tin thời sự định kỳ tháng 01/2018.

Các báo cáo viên về tham dự hội ngh

    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Phan Tiến Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ngô Văn Thành – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin tình hình công tác tuyên giáo năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong nước, tỉnh và địa phương năm 2017; một số nội dung về tình hình thế giới, công tác đối ngoại. Ngoài ra, hội nghị cùng dành thời gian quán triệt Nghị quyết số 08 – NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025”.

Đồng chí Phan Tiến Hải thông tin tại hội nghị

   Cũng tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Thành định hướng về nội dung công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, các địa phương đơn vị chỉ đạo, triển khai tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tiếp tục chỉ đạo các TCCS đảng tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện”, Đề án “Bảo tồn và phát triển giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2016 – 2020”. Triển khai chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức đánh giá, tổng hợp về tình hình phát hành và sử dụng báo Nghệ An năm 2017. Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với Bưu điện huyện, các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường đôn đốc việc đặt mua và sử dụng báo Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11 – CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03 –CT/TU ngày 21/6/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 02 - CT/HU ngày 6/12/2010 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tăng cường lãnh đạo công tác đặt mua và sử dụng báo Đảng. Đến nay, 100% các tổ chức cơ sở Đảng đều đặt báo Nghệ An theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, đơn vị đặt báo chưa đầy đủ, thường xuyên. Vì vậy, trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc đặt báo, sử dụng báo hiệu quả. Bưu điện huyện tăng cường, tổ chức tốt việc đặt mua, phát hành, chuyển phát báo kịp thời, đúng địa chỉ.

  Dịp này, có 3 đảng bộ được Báo Nghệ An khen thưởng vì có thành tích trong phát hành và sử dụng Báo đó là xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Khánh và Nghĩa Thắng.

 

Đồng chí Ngô Văn Thành trao giấy khen của Báo Nghệ An cho các địa phương có thành tích trong mua và sử dụng báo Nghệ An năm 2017

Thái Trường ( Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Quán triệt Nghị Quyết hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương Đảng cho cán bộ chủ chốt

Công bố Quyết định giao phụ trách, quản lý điều hành TTYT Nghĩa Đàn

Chúc mừng ngày thành lập Hội Cựu chiến binh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường làm việc với BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn về kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo các cấp

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị gặp mặt, tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đồng chí Phan Tiến Hải dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm 2, xã Nghĩa Minh

Chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhân ngày truyền thống