Quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho các chi bộ trực thuộc

Tham dự có 150 đảng viên các cgi bộ trực thuộc

  Chiều 11/4, Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 150 đảng viên các chi bộ trực thuộc trong toàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

  Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, ... Cũng như những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động một cách hấp dẫn, lôi cuốn.

Các đảng viên tham gia học tập

  Thông qua buổi học tập chuyên đề nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bích Hằng - Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho các chi bộ trực thuộc

Nghĩa Liên triển khai chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đoàn xã Nghĩa Lạc cắt tóc miễn phí cho hơn 60 học sinh

Đoàn viên thanh niên thị trấn Nghĩa Đàn rửa xe gây quỹ hỗ trợ người nghèo

Đoàn xã Nghĩa Lâm triển khai mô hình “Đoàn thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở”

Đoàn viên thanh niên rửa xe gây quỹ hỗ trợ người nghèo

Tặng quà cho phụ nữ nghèo và trao tiền xây nhà mái ấm tình thương

Biểu dương 50 điển hình nữ cán bộ công đoàn, cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu