Phụ nữ Nghĩa Đàn triển khai mô hình phụ nữ tự quản đoạn đường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp

Hàng năm mỗi xã ở Nghĩa Đàn vận động được 58 hộ phân loại rác thải tại nguồn, phấn đấu đến năm 2021 có 80% hộ nông thôn phân loại rác thải tại nguồn.

    5/10, Hội LHPN huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị triển khai mô hình phụ nữ tự quản đoàn đường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Quang cảnh hội nghị

   Mục tiêu hàng năm mỗi xã ở Nghĩa Đàn vận động được 58 hộ phân loại rác thải tại nguồn, phấn đấu đến năm 2021 có 80% hộ nông thôn phân loại rác thải tại nguồn. Hàng năm mỗi xã vận động được 58 gia đình đạt tiêu chí 5 không 3 sạch. Phấn đấu đến năm 2021 trên toàn huyện xây dựng được 72 mô hình bảo vệ môi trường, ít nhất 72 công trình vệ sinh môi trường do hội phụ nữ cơ sở đảm nhận. Mỗi xã xây dựng 2 đến 3 mô hình sản xuất an toàn, phấn đấu đến năm 2021 có ít nhất 60 mô hình sản xuất an toàn. Hỗ trợ cho 48 hộ xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm nếp sống văn hóa ở khu dân cư…

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Tại hội nghị này hội LHPN huyện Nghĩa Đàn đã phát động thực hiện mô hình phụ nữ tự quản đoạn đường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp ở 24 xã và chọn điểm tại xã Nghĩa Tân. Theo đó từ nay đến ngày 8/3 mỗi cơ sở hội phấn đấu có ít nhất một mô hình môi trường. Mỗi xã chỉ đạo trồng 200 - 500m2 đoạn đường hoa. Tại mô hình điểm xã Nghĩa Tân, hội LHPN xã sẽ tổ chức tuyên truyền, tổ chức ngày thứ 7 xanh, thành lập câu lạc bộ phụ nữ tự quản, hỗ trợ thùng rác, xe đẩy và sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Ông Võ Quang Hòa, chủ tịch UB MTTQ huyện Nghĩa Đàn cho rằng để triển khai mô hình phụ nữ tự quản đoạn đường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp thành công bên cạnh vai trò chủ lực của hội phụ nữ cũng rất cần sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể

Đinh Thùy - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Xóm đầu tiên của xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn NTM

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tại xã Nghĩa Thắng

Đồng chí Lê Hồng Sơn làm việc với xã Nghĩa Trung

Nghĩa Đức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tham gia ý kiến về báo cáo thẩm tra hoàn thành xây dựng NTM của xã Nghĩa Thắng

Phụ nữ Nghĩa Đàn xây dựng môi trường xanh sạch đẹp ở nông thôn

Nghĩa Đàn triển khai xây dựng NTM năm 2019

Nghĩa Đàn khởi động NTM bằng các công trình giao thông đầu năm