Phiên làm việc để bàn và thống nhất các nội dung xây dựng xóm NTM kiểu mẫu trong đồng bào các DTTS

Các đại biểu cho rằng, muốn xây dựng được xóm Lung Thượng thành xóm NTM kiểu mẫu trong đồng bào các DTTS thì cần phải xác định tiêu chí, chính sách hỗ trợ, xây dựng qui hoạch tổng thể, qui hoạch từng gia đình, phát triển thêm các gia trại, trang trải chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, phát huy các bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thổ…

   Sáng 7/11, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức phiên làm việc để bàn và thống nhất các nội dung xây dựng xóm NTM  kiểu mẫu trong đồng bào các DTTS huyện Nghĩa Đàn tại xóm Lung Thượng. Đồng chí Lê Hồng Sơn, chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên làm việc.

Quang cảnh phiên làm việc

  Xóm Lung Thượng xã Nghĩa Lợi có diện tích hơn 438 ha, 236 hộ với 912 nhân khẩu, 100% đồng bào dân tộc Thổ. Trong những năm qua, xóm đã bê tông hơn 2,2 km đường giao thông, xây dựng các con đường hoa, tuyến đường xanh, làm cột đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xóm còn cao, có 9 nhà tạm, hơn 8,4 km đường giao thông nông thôn chưa được đổ bê tông, thu nhập bình quân đầu người mới đạt hơn 20 triệu đồng/năm...

  Phát biểu tại phiên làm việc, các đại biểu cho rằng, muốn xây dựng được xóm Lung Thượng thành xóm NTM  kiểu mẫu trong đồng bào các DTTS thì cần phải xác định tiêu chí, chính sách hỗ trợ, xây dựng qui hoạch tổng thể, qui hoạch từng gia đình, phát triển thêm các gia trại, trang trại chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, phát huy các bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thổ…

Các đại biểu tham dự phiên làm việc

  Kết luận phiên làm việc, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh mục tiêu chung là phấn đấu xây dựng xóm Lung Thượng  thành xóm NTM  kiểu mẫu trong đồng bào các DTTS với các chỉ tiêu nâng cao thu nhập, hạ tầng đồng bộ, các thiết chế về văn hóa cơ sở đảm bảo. Đồng chí cũng cho rằng để làm được điều đó phải có bước đi phù hợp, lộ trình hợp lý. Thời gian trước mắt, đồng chí đề nghị xã Nghĩa Lợi phối hợp với các phòng ban của UBND huyện xây dựng qui hoạch tổng thể, qui hoạch chi tiêt của xóm. Xây dựng các mô hình kinh tế có giá trị. Phấn đấu xóa nhà tạm. Hoàn thiện các trục đường chính, đảm bảo thông thoáng. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp…

Đồng chí Lê Hồng Sơn kết luận phiên làm việc

Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện làm việc với các xã chưa đạt chuẩn NTM

Họp BCĐ xây dựng NTM huyện Nghĩa Đàn

Nghĩa Đàn triển khai xây dựng vườn chuẩn NTM

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lâm về tiến độ xây dựng NTM

Dân quân năm thứ 1 cụm số 3 dân vận giúp xóm Lung Hạ làm đường bê tông NTM

Huyện ủy Nghĩa Đàn Tổ chức trao tiền hỗ trợ sửa sang nhà văn hóa xóm Hữu Lập ( Nghĩa An )

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa An về tiến độ xây dựng nông thôn mới

Xây dựng NTM nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân