Phấn đấu vụ Xuân năm 2019 đạt gần 27.500 tấn lương thực

Phấn đấu gieo trồng 5.000 cây lương thực, với sản lượng 27.425 tấn, trong đó lúa 3.500 ha, sản lượng 23.375 tấn. Bên cạnh đó, gieo trồng 1.050 ha cây rau đậu các loại, 120 ha lạc, trồng mới và trồng lại 1.500 ha mía...

  Chiều 5/12, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ Xuân năm 2019. Đồng chí Phan Văn Bình, phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn chủ trì hội nghị.

  Vụ Xuân năm 2019, huyện Nghĩa Đàn tiếp tục tăng cường đầu tư thâm canh một cách toàn diện, làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng, khai thác tối đa và phát huy cao mọi nguồn lực để vụ Xuân 2019 đảm bảo sản xuất an toàn, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Tiếp tục tăng thêm các liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân, xây dựng các “Cánh đồng lớn”, mô hình sản xuất an toàn trên các loại cây trồng, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và ổn định sản xuất tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Phấn đấu gieo trồng 5.000 cây lương thực, với sản lượng 27.425 tấn, trong đó lúa 3.500 ha, sản lượng 23.375 tấn.

Nghĩa Đàn phấn đấu gieo cấy 3.500 ha lúa Xuân

 Bên cạnh đó, gieo trồng 1.050 ha cây rau đậu các loại, 120 ha lạc, trồng mới và trồng lại 1.500 ha mía...

Các đại biểu thảo luận nhằm hoàn chỉnh đề án sản xuất vụ Xuân 2019

  Về thời vụ, gieo trồng đảm bảo cho lúa Xuân trổ từ 25/4 - 5/5/2019. Cây ngô tập trung gieo từ 1 - 28/2. UBND huyện Nghĩa Đàn cũng đề nghị mỗi xã, thị trấn chỉ chọn 2 - 3 giống lúa lai và 1 - 2 giống lúa thuần chủ lực. Trên cùng một xứ đồng chỉ gieo cấy 1 hoặc 2 giống lúa có thời gian sinh trưởng tương đương nhau và phải cấy xong trong vòng 2 - 3 ngày để thực hiện tốt các yêu cầu chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại. Cấy mạ đúng tuổi và dừng gieo cấy vào những ngày có nhiệt độ thấp dưới 15oC…

Đồng chí Phan Văn Bình giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chức năng và các địa phương để thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Xuân năm 2019

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hội nông dân huyện Nghĩa Đàn tham quan mô hình nuôi lươn không bùn

Nghĩa Đàn tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 – CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng

Sâu keo mùa thu hại ngô trên diện rộng

Hội thảo khoa học: “Phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống Nghệ An thành hàng hóa”

Tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân

Nghĩa Đàn phát huy vai trò tổ liên kết trong phát triển nông nghiệp

Tập huấn đặc điểm nhận biết và phương án phòng chống sâu keo mùa thu

Nghĩa Đàn nhiều địa phương đối mặt với khó khăn do thiếu nước