Ông Võ Quang Hòa tái cử chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn khóa XXIII

Đại hội đã hiệp thương cử 64 vị tham gia ủy ban MTTQ VN huyện Nghĩa Đàn lần thứ 23 nhiệm kỳ 2019- 2024, ông Võ Quang Hòa tái đắc cử chức danh chủ tịch MTTQ VN huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2019- 2024; hiệp thương cử đại biểu tham dự đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

  Trong hai ngày 15, 16/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự có ông Nguyễn Ngọc Nguyên, phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, các đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, bí thư Huyện ủy, Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh đại hội

  Tham dự đại hội có154 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện. Trong nhiệm kỳ qua,  MTTQ VN huyện Nghĩa Đàn và các tổ chức thành viên  đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp, huy động mọi nguồn lực đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Văn nghệ chào mừng đại hội

  MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, xóa đói giảm nghèo. Năm 2018 giá trị tăng thêm bình quân đầu người của Nghĩa Đàn đạt 51 triệu đồng/ năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống 5,2%. MTTQ chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo cho người nghèo và phối hợp chăm lo các gia đình chính sách. Công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đã được các cấp các ngành, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, vận động thu được số tiền trên 3,7 tỷ đồng; tập trung giải ngân hỗ trợ làm mới và sửa chữa 214 nhà đại đoàn kết,  815 hộ nghèo phát triển sản xuất, 391 em học sinh nghèo vượt khó, 595 người nghèo chữa bệnh, 87 hộ gia đình khó khăn…Đã hỗ trợ hơn 20 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn trong chương trình tết vì người nghèo với số tiền trên 7,8 tỉ đồng. Trong nhiệm kỳ MTTQ Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, tuyên truyền vận động cử tri tham gia vào quá trình bầu cử và thực hiện nghĩa vụ đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ trên 98% .

  Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai. Trong 5 năm MTTQ từ huyện đến cơ sở ở Nghĩa Đàn đã thực hiện trên 1070 cuộc giám sát.

   Hoạt động của MTTQ ngày càng tăng tính hành động, giảm tính hành chính, bám sát dân, bám sát địa bàn. Ví trí, vai trò của MTTQ các cấp ngày càng được phát huy, làm nòng cốt trong việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; góp phần quan trọng vào xây dựng NTM của huyện với kết quả cụ thể 13/24 xã đạt chuẩn NTM, 18 xóm đạt chuẩn NTM.

   Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh. Đồng thời đề ra các mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

MTTQ tỉnh Nghệ An tặng quà chúc mừng đại hội

   Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thu Trang ghi nhận những kết quả mà MTTQ huyện Nghĩa Đàn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời trong nhiệm kỳ tới MTTQ huyện tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, qua đó nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang phát biểu tại đại hội

  Đại hội đã hiệp thương cử 64 vị tham gia ủy ban MTTQ VN huyện Nghĩa Đàn lần thứ 23 nhiệm kỳ 2019- 2024, ông Võ Quang Hòa tái đắc cử chức danh chủ tịch MTTQ VN huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2019- 2024; hiệp thương cử đại biểu tham dự đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn khóa mới nhận nhiệm vụ

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đinh Thùy - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Tọa đàm kỷ niệm nhân ngày công tác dân vận của Đảng

Tổng kết hoạt động đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019

Tập huấn bồi dưỡng chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2019

Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Huyện đoàn Nghĩa Đàn ra mắt CLB “ Lý luận trẻ huyện Nghĩa Đàn” giai đoạn 2019 – 2022

Hội CCB huyện Nghĩa Đàn tổng kết “Phong trào thi đua CCB gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014 - 2019

Công bố quyết định thành lập chi bộ Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông

Nghĩa Hiếu giành giải nhất hội thi Ban Tuyên giáo cơ sở giỏi năm 2019