Nghiệm thu mô hình cánh đồng mẫu lớn

Theo đánh giá, trồng lúa trên cánh đồng mẫu hiệu quả cao hơn 15% so với phương thức sản xuất cũ.

  Ngày 17/5, Trạm Khuyến nông phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thường trực HĐND huyện Nghĩa Đàn tổ chức đánh giá, nghiệm thu mô hình cánh đồng mẫu lớn của huyện.

  Trong vụ xuân 2018, UBND huyện Nghĩa Đàn giao cho trạm khuyến nông xây dựng và thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn  tại các các xã Nghĩa Hội, Nghĩa Thọ, Nghĩa Thịnh với diện tích 90 ha. Tham gia mô hình này nông dân được hỗ trợ 100% giống, 50 % phân bón và được tập huấn khoa học kỹ thuật. Việc thực hiện cánh đồng mẫu lớn, nông dân sử dụng cùng giống, cùng thời vụ và áp dụng chung một biện pháp thâm canh, qua đó làm giảm sâu bệnh hại, công tác phòng trừ sâu bệnh được tổ chức đồng loạt và hiệu quả.

Cán bộ trạm Khuyến nông Nghĩa Đàn kiểm tra mô hình cánh đồng mẫu lớn ở xã Nghĩa Hội

  Theo đánh giá, trồng lúa trên cánh đồng mẫu hiệu quả cao hơn 15% so với phương thức sản xuất cũ. Vụ này nông dân sử dụng lúa Thái Xuyên, năng suất dự kiến 72 tạ đến 73 tạ/ha.

Lúa trên cánh đồng mẫu lớn phát triển tốt

Đinh Thùy - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Phụ nữ Nghĩa Đàn giúp nhau xóa đói giảm nghèo

BẾ GIẢNG LỚP SƠ CẤP SỬA CHỮA MÁY KÉO CÔNG SUẤT NHỎ

Nghĩa Lâm ra quân làm thủy lợi

Phụ nữ Nghĩa Đàn phát triển nghề phụ cho thu nhập khá

Nhân rộng các mô hình trồng xen cây ổi

Phát động ra quân làm thuỷ lợi năm 2018

Nông dân Nghĩa Đàn đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa

Nghĩa Đàn khẩn trương sản xuất rau vụ đông