Nghĩa Thọ tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào

Trong làng, xã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nhân dân đoàn kết, phát huy tình làng nghĩa xóm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

   24/7, UBND xã Nghĩa Thọ  tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn (2000 - 2020), phong trào thi đua yêu nước (2016 - 2020) và phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn (2016 - 2020).

Văn nghệ chào mừng

   Thời gian qua, xã Nghĩa Thọ bám sát các nghị quyết cấp trên để triển khai có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "phong trào thi đua yêu nước"  và "phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi".  Trong 20 năm qua, đã chi 2,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng CSVC- VHTT cấp xóm xã , 570 ngày công để góp phần hoàn thành thiết chế văn hóa xã. Đến nay 4/4 xóm đều có trang thiết bị CSVC phục vụ sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng được nhu cầu vật chất và tinh thần. Trong phong trào xây dựng "người tốt việc tốt" xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi của các hộ nông dân với thu nhập từ sản xuất nông nghiệp từ 100 - 500 triệu đồng, gương "người tốt việc tốt" của cán bộ tận tụy với phong trào của xóm, làng. Số gia đình văn hóa đạt từ 248 hộ ( năm 2000 ) lên 626 hộ ( năm 2019 ) đạt tỷ lệ 71%, có hơn 317 gia đình thể thao và hơn 1.500 người luyện tập thể thao thường xuyên. Có 4/4 xóm đều đạt danh hiệu Làng văn hóa, Trường học, Trạm y tế, cơ quan UBND xã đều đạt đơn vị  văn hóa. Trong làng, xã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nhân dân đoàn kết, phát huy tình làng nghĩa xóm xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

  Hội nghị cũng đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc trong thời gian qua./.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 Hoàng Hằng - Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Tập huấn QLNN về Thông tin và Truyền thông năm 2020

Chung Kết Hội thi “Tiếng hát sơn ca” lần thứ 1 năm 2020

Nghĩa Trung tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Nghĩa Đức tổ chức lễ khánh thành và an vị Miếu thần linh

Nghĩa Long tổng kết các phong trào thi đua

Nghĩa Hưng tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020

Nghĩa Hội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020

Nghĩa Lâm tổng kết các phong trào thi đua