Nghĩa Thắng đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thống nhất sẽ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn trong năm 2019.

  Ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết: Trong tháng 8 và đầu tháng 9, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã tiến hành thẩm định tại 7 xã đăng ký về đích NTM trong năm 2019, gồm: Công Thành, Thịnh Thành, Quang Thành, Tây Thành (Yên Thành); Nghĩa Thắng (Nghĩa Đàn); Nghi Xá (Nghi Lộc) và Diễn Hùng (Diễn Châu).

Thẩm định NTM tại Nghĩa Thắng

 Qua thẩm định cho thấy, 7 xã này đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thống nhất sẽ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn trong năm 2019. 

Theo Báo Nghệ An

Các tin khác

Xã Nghĩa Trung tổ chức công bố Quyết định và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Thẩm định xóm 1 xã Nghĩa Yên đạt chuẩn NTM năm 2019

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM tại xã Nghĩa Trung

Nghĩa Thắng đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Xóm Bình Minh (Nghĩa Lộc) đón nhận công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Phiên làm việc để bàn và thống nhất các nội dung xây dựng xóm NTM kiểu mẫu trong đồng bào các DTTS

Thẩm tra xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tại xã Nghĩa Trung

Phụ nữ và Công an huyện Nghĩa Đàn trao tặng bàn ghế, khánh tiết cho đơn vị xây dựng NTM