Nghĩa Thắng đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thống nhất sẽ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn trong năm 2019.

  Ông Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết: Trong tháng 8 và đầu tháng 9, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã tiến hành thẩm định tại 7 xã đăng ký về đích NTM trong năm 2019, gồm: Công Thành, Thịnh Thành, Quang Thành, Tây Thành (Yên Thành); Nghĩa Thắng (Nghĩa Đàn); Nghi Xá (Nghi Lộc) và Diễn Hùng (Diễn Châu).

Thẩm định NTM tại Nghĩa Thắng

 Qua thẩm định cho thấy, 7 xã này đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh thống nhất sẽ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn trong năm 2019. 

Theo Báo Nghệ An

Các tin khác

Giáo dân Nghĩa Đàn đoàn kết trong xây dựng NTM

Nghĩa Thắng đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM

Người xóm trưởng tích cực xây dựng NTM

Xóm đầu tiên của xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn NTM

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tại xã Nghĩa Thắng

Đồng chí Lê Hồng Sơn làm việc với xã Nghĩa Trung

Nghĩa Đức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tham gia ý kiến về báo cáo thẩm tra hoàn thành xây dựng NTM của xã Nghĩa Thắng