Nghĩa Phú phát động thu gom bao bì thuốc BVTV

Ngay sau lễ phát động, gần 80 đại biểu và hội viên nông dân xã Nghĩa Phú đã tổ chức thu gom bao bì thuốc BVTV tại cách đồng mía của xóm Phú Lộc và Phú Hòa.

  Sáng 25/6, Hội Nông dân xã Nghĩa Phú tổ chức lễ phát động thu gom  bao bì thuốc BVTV.

Các đại biểu tham gia lễ phát động

 Nghĩa Phú là địa phương chủ yếu sản xuất nông nghiệp, việc người dân sử dụng thuốc BVTV còn phổ biến. Thời gian qua, việc thu gom bao bì thuốc BVTV đã được người dân thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả mong muốn, vẫn đang còn tình trạng vứt bao bì thuốc BVTV tùy tiện, chưa đúng nơi, đúng cách…Để sử dụng thuốc BVTV an toàn, đúng cách, không gây ô nhiễm môi trường, hội Nông dân xã Nghĩa Phú tăng cường công tác tuyên truyền người dân xây dựng mô hình, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ môi trường, tạo thói quen sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh môi trường. Xây dựng các bể chứa rác thải. Tổ chức thu gom rác thải tại cách cánh đồng thường xuyên và hiệu quả…

Người dân tích cực thu gom bao bì thuốc BVTV

  Ngay sau lễ phát động, gần 80 đại biểu và hội viên nông dân xã Nghĩa Phú đã tổ chức thu gom bao bì thuốc BVTV tại cách đồng mía của xóm Phú Lộc và Phú Hòa.

Bao bì thuốc BVTV được bỏ đúng nơi qui định

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Đàn thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng vườn mẫu, Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại Can Lộc, Thạch Hà ( Hà Tĩnh )

Nghĩa Đàn tham quan, tìm hiểu quá trình xây dựng vườn mẫu tại huyện Thanh Chương

Nghĩa Khánh khai giảng lớp học kỹ thuật trồng nấm ăn cho nông dân

Nghĩa Đàn tham gia hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện và triển khai các giải pháp cấp bách ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn Châu Phi

Nghĩa Liên triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Nghĩa Đàn tập trung khống chế, không để dịch tả lợn Châu Phi lan rộng

Triển khai cấp bách các giải pháp ngăn chặn, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi