Nghĩa Phú chấm thi “Xóm nông thôn mới đẹp năm 2018”

Nghĩa Phú là đơn vị đầu tiên của huyện Nghĩa Đàn thực hiện thi “Xóm nông thôn mới đẹp năm 2018”.

  Sáng 6/11, Ban tổ chức hội thi “Xóm nông thôn mới đẹp năm 2018” của xã Nghĩa Phú tổ chức chấm thực tế tại xóm Phú Nguyên và Phú Lợi. Ban Tổ chức sẽ đi thực tế tại các xóm, chấm dựa trên 8 tiêu chí: giao thông, điện, văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an ninh trật tự xã hội.

 

Ban tổ chức chấm thực tế tại xóm Phú Lợi

 

Chấm tại xóm Phú Nguyên

 Sau 2 ngày dự kiến Ban tổ chức chấm xong toàn bộ 6 xóm trên địa bàn xã, Ban tổ chức hội thi sẽ chấm trực tiếp phần thi thuyết trình vào ngày 9/11 tại UBND xã Nghĩa Phú và công bố kết quả thôn nông thôn mới đẹp năm 2018. Nghĩa Phú là đơn vị đầu tiên của huyện Nghĩa Đàn thực hiện thi “Xóm nông thôn mới đẹp năm 2018”.

Hoàng Hằng - Ngọc Linh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Xóm đầu tiên của xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn NTM

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tại xã Nghĩa Thắng

Đồng chí Lê Hồng Sơn làm việc với xã Nghĩa Trung

Nghĩa Đức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tham gia ý kiến về báo cáo thẩm tra hoàn thành xây dựng NTM của xã Nghĩa Thắng

Phụ nữ Nghĩa Đàn xây dựng môi trường xanh sạch đẹp ở nông thôn

Nghĩa Đàn triển khai xây dựng NTM năm 2019

Nghĩa Đàn khởi động NTM bằng các công trình giao thông đầu năm