Nghĩa Mai cần nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại, chăn nuôi đại gia súc

Đó là một trong những kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn trong buổi làm việc với xã Nghĩa Mai vào sáng ngày 12/6.

  Cần nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại, chăn nuôi đại gia súc phù hợp với lợi thế  của địa phương. Đó là một trong những kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn trong buổi làm việc với xã Nghĩa Mai vào sáng ngày 12/6.

  Tại buổi làm việc, xã Nghĩa Mai đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm. Đồng thời nêu lên những khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất như nắng hạn ảnh hưởng đến sản xuất, giá cả thị trường không ổn định, giá mía thấp, cam quýt đầu ra không ổn định. Giao thông đi lại khó khăn dẫn đến hàng hóa của nhân dân tiêu thụ chậm.

Phát triển kinh tế rừng là một thế mạnh của Nghĩa Mai

  6 tháng đầu năm tổng giá trị sản xuất của xã đạt hơn 77,5 tỉ đồng, trong đó nông lâm ngư nghiệp có giá trị sản xuất đạt hơn 70 tỉ, chiếm 61,1% với Nghị quyết HĐND xã đề ra. Là xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp nhưng việc áp dụng KHKT chưa được thường xuyên. Tại buổi làm việc cán bộ, nhân dân xã Nghĩa Mai cũng kiến nghị huyện cần định hướng trong phát triển kinh tế giúp bà con xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó cần quan tâm chất lượng điện, khắc phục đường giao thông, tu sửa hồ đập đảm bảo nước tưới cho sản xuất.

Người dân Nghĩa Mai băn khoăn về chất lượng điện

Đồng chí Phan Văn Bình, phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên làm việc

  Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Sơn đánh giá kinh tế của Nghĩa Mai có chuyển biến tích cực tuy nhiên tốc độ tăng trưởng còn thấp. Đồng chí chủ tịch yêu cầu xã Nghĩa Mai rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu trong 6 tháng cuối năm cũng như chỉ tiêu, mục tiêu của NQ Đại hội Đảng bộ xã đề ra để hoàn thành. Xã Nghĩa Mai cần khuyến khích tạo điều kiện đầu tư phát triển kinh doanh, phát triển các mô hình chăn nuôi đại gia súc, trang trại, gia trại phù hợp với quy mô địa phương. Đồng chí Lê Hồng Sơn cho rằng lợi thế đất đai, vườn rừng của Nghĩa Mai là điều kiện tốt để phát triển những mô hình này.

Đồng chí Lê Hồng Sơn kết luận phiên làm việc

  Đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu xã Nghĩa Mai cần quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong nhân dân về công tác sáo nhập xóm, bản; Tăng cường công tác QP - AN; Quân tâm công tác giáo dục cũng như chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

  Về kiến nghị của người dân Nghĩa Mai về chất lượng điện kém, đồng chí chủ tịch giao cho phòng Kinh tế - Hạ tầng làm việc với Điện lực Nghĩa Đàn - Thái Hòa rà soát lại chất lượng điện để có hướng khắc phục; Vấn đề giao thông đi lại khó khăn, ngoài số xi măng đã cấp huyện sẽ bố trí hỗ trợ xã thêm 200 tấn để tu sửa đường.

Đinh Thùy - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Thẩm tra các báo báo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện khóa XIX

UBND huyện sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Nghĩa Đàn

Nghĩa Lợi tổ chức kỳ họp HĐND bất thường

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 tại xã Nghĩa Đàn

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Nghĩa Thành trước kỳ họp thứ 14

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại Nghĩa Đàn