Nghĩa Long tổng kết các phong trào thi đua

Hội nghị đã trao giấy khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong phong trào " TDXDĐSVH", 12 cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi.

  Sáng 31/7, xã Nghĩa Long tổng kết 20 năm phong trào " TDĐKXD ĐSVH" giai đoạn 2000-2020; Biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016- 2020.

Quang cảnh hội nghị

  Trong những năm qua 2 phong trào trên ở xã Nghĩa Long đạt được nhiều kết quả tốt. Từng bước đi vào chiều sâu, đạt được hiệu quả thiết thực và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của xã. Minh chứng bằng các kết quả: tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 53% măm 2000 lên 80% năm 2020. Xã có 6/6 xóm đạt làng văn hóa. Tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, hạn chế các tục lệ không cần thiết. 

  Giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn xã có nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, dám nghĩ dám làm. Năm 2020 trên toàn xã có 186 nông dân SXKD giỏi. Đã hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, chăn nuôi như cánh đồng mẫu tại xóm Nam Long, Hòa Thái, HTX Long Tiến...tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, chăn nuôi. Qua đó tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47% năm 2000 xuống còn 2,99% năm 2019.

  Hội nghị nêu lên một số hạn chế như nhiều người dân không mặn mà với danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chưa có sự liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Hội nghị cũng thảo luận đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả 2 phong trào trong giai đoạn tới.

  Hội nghị đã trao giấy khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong phong trào " TDXDĐSVH", 12 cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi.

 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Đinh Thùy – Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hội nghị triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

Xóm Tân Lập xã Nghĩa Lộc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện kỷ niệm 90 Ngày phụ nữ Việt Nam

Nghĩa Lợi hội thi đồng diễn dân vũ

Nghĩa Hội sôi nổi giao lưu dân vũ chào mừng 90 năm thành lập Hội phụ nữ và Hội nông dân Việt Nam

Nghĩa Đàn tổ chức “Vui hội trăng rằm” năm 2020

Nghĩa Đàn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 và tổng kết chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Tập huấn QLNN về Thông tin và Truyền thông năm 2020