Nghĩa Long tổng kết các phong trào thi đua

Hội nghị đã trao giấy khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong phong trào " TDXDĐSVH", 12 cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi.

  Sáng 31/7, xã Nghĩa Long tổng kết 20 năm phong trào " TDĐKXD ĐSVH" giai đoạn 2000-2020; Biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016- 2020.

Quang cảnh hội nghị

  Trong những năm qua 2 phong trào trên ở xã Nghĩa Long đạt được nhiều kết quả tốt. Từng bước đi vào chiều sâu, đạt được hiệu quả thiết thực và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của xã. Minh chứng bằng các kết quả: tỷ lệ gia đình văn hóa tăng từ 53% măm 2000 lên 80% năm 2020. Xã có 6/6 xóm đạt làng văn hóa. Tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, hạn chế các tục lệ không cần thiết. 

  Giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn xã có nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, dám nghĩ dám làm. Năm 2020 trên toàn xã có 186 nông dân SXKD giỏi. Đã hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, chăn nuôi như cánh đồng mẫu tại xóm Nam Long, Hòa Thái, HTX Long Tiến...tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, chăn nuôi. Qua đó tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47% năm 2000 xuống còn 2,99% năm 2019.

  Hội nghị nêu lên một số hạn chế như nhiều người dân không mặn mà với danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chưa có sự liên kết chặt chẽ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Hội nghị cũng thảo luận đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả 2 phong trào trong giai đoạn tới.

  Hội nghị đã trao giấy khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong phong trào " TDXDĐSVH", 12 cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi.

 

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Đinh Thùy – Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Long tổng kết các phong trào thi đua

Nghĩa Hưng tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020

Nghĩa Hội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020

Nghĩa Lâm tổng kết các phong trào thi đua

Hội CCB xã Nghĩa Khánh hội thi văn nghệ tri ân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ

Nghĩa Thọ tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào

Nghĩa Lạc ra mắt CLB Phụ nữ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái

Nghĩa Lạc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020