Nghĩa Liên triển khai lấy ý kiến sáp nhập xã tại 13/13 khu dân cư

Tại hội nghị nhiều ý kiến đưa ra thảo luận xoay quanh việc sẽ sáp nhập 3 xã; việc đặt tên sau khi sáp nhập; ngoài việc thống nhất sáp nhập xã, cần sắp xếp, ổn định nhân sự để sớm đi vào ổn định…Việc lấy tên xã sao cho phù hợp với truyền thống, lịch sử của từng địa phương. Sau khi hợp nhất quản lý các trang thiết bị tài sản của các trụ sở xã cũ như thế nào?

   Ngày 11/8, UBND xã Nghĩa Liên tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri về  việc sáp nhập 3 xã Nghĩa  Liên, Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng thành 1 xã mới dự kiến là xã Nghĩa Thành tại 13 khu dân cư trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị lấy ý kiến tại một khu dân cư

  Tại hội nghị, cử tri đã nghe phương án sáp nhập xã. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Tại hội nghị nhiều ý kiến đưa ra thảo luận xoay quanh việc sẽ sáp nhập 3 xã; việc đặt tên sau khi sáp nhập; ngoài việc thống nhất sáp nhập xã, cần sắp xếp, ổn định nhân sự để sớm đi vào ổn định…Việc lấy tên xã sao cho phù hợp với truyền thống, lịch sử của từng  địa phương. Sau khi hợp nhất quản lý các trang thiết bị tài sản của các  trụ sở xã cũ như thế nào?

Đại biểu và nhân dân tham gia lấy ý kiến

   Sáp nhập xã nhằm tinh gọn bộ máy chính quyền cơ sở, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công việc so với trước đây.Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính xã, phải gắn với sắp xếp bố trí lại cán bộ đủ năng lực, trình độ, uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm để sớm đi vào ổn định và hoạt động hiệu quả.

Hồ Liên ( UBND xã Nghĩa Liên )

Các tin khác

HĐND xã Nghĩa Tân, Nghĩa Liên họp bất thường về sáp nhập thành lập đơn vị hành chính mới

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên năm 2019

Hội thi Ban Tuyên giáo cơ sở giỏi cụm số 4

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010 – 2020

Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn làm việc với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện.

Hội thi Ban tuyên giáo cơ sở giỏi cụm 3 năm 2019

Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn kiểm tra việc bỏ phiếu lấy ý kiến của cử tri về việc sáp nhập xã tại xã Nghĩa Liên