Nghĩa Liên triển khai kế hoạch sát nhập xóm

Lộ trình kiện toàn cấp ủy chi bộ, MTTQ và các tổ chức đoàn thể lâm thời xong trước ngày 10/10; UBND xã giới thiệu xóm trưởng, xóm phó lâm thời xong trước ngày 17/10 và tổ chức hội nghị bầu xóm trưởng đi vào hoạt động xong trước 30/10/2019./.

    1/10 Đảng ủy,  UBND xã Nghĩa Liên đã tổ chức họp dân chính mở rộng triển khai các nội dung sáp nhập xóm.

   Theo đó  Đảng ủy, UBND, UB MTTQ xã rà soát lựa chọn nhân sự  giới thiệu bầu các chức danh: Bí thư, xóm trưởng, trưởng Ban CTMT xóm; Đối với cấp ủy chi bộ, trưởng Ban CTMT, các chi hội thực hiện theo văn bản của cấp có thẩm quyền; đối với xóm trưởng, Đảng ủy và Ủy ban MTTQ giới thiệu để UBND xã quyết định cử xóm trưởng  lâm thời  điều hành các hoạt động của xóm cho đến khi bầu được xóm trưởng mới.

Quang cảnh hội nghị

   Nghĩa Liên  có 13 xóm sau khi sáp nhập chỉ còn 5 xóm. Lộ trình kiện toàn cấp ủy chi bộ, MTTQ và các tổ chức đoàn thể  lâm thời  xong trước ngày 10/10;  UBND xã giới thiệu xóm trưởng, xóm phó lâm thời  xong trước ngày 17/10 và tổ chức hội nghị bầu xóm trưởng đi vào hoạt động xong trước 30/10/2019./.

Hồ Liên ( UBND xã Nghĩa Liên )

Các tin khác

BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn lấy ý kiến góp ý của các ban, sở, ngành cấp tỉnh vào Dự thảo Báo cáo chính trị

Điều động, bổ nhiệm phó bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi

NGHĨA HỘI - CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020

Công bố quyết định điều động, luân chuyển Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hiếu, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Huyện đoàn Nghĩa Đàn đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội khóa XXIV

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở huyện Nghĩa Đàn: Hoạt động ổn định, hiệu quả

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, kiểm tra một số dự án, mô hình phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn