Nghĩa Lâm tổng kết các phong trào thi đua

Hội nghị đã trao giấy khen của UBND xã Nghĩa Lâm cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong 20 năm phong trào toàn dân ĐKXĐSVH, 3 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và 5 cá nhân có thành tích trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.

  Sáng 29/7,  xã Nghĩa Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân ĐKXĐSVH, 10 năm phong thi đua yêu nước, 5 năm phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

Quang cảnh hội nghị

  Trong 20 năm thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" xã Nghĩa Lâm đã đạt được nhiều kết quả khả quan, từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.  Xuất hiện nhiều gương điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ tận tụy với phong trào và gương "người tốt, việc tốt", đã có 216 gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND xã biểu dương, 1 tập thể được UBND huyện biểu dương, 1 làng văn hóa tiêu biểu đạt chuẩn NTM. Qua phong trào đã khơi dậy nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc như " uống nước nhớ nguồn", " đền ơn đáp nghĩa", "tình làng nghĩa xóm"....

  Giai đoạn 2010 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và các ban nghành đoàn thể xã Nghĩa Lâm đã quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú và đạt hiệu quả thiết thực. Nhờ tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước nên xã Nghĩa Lâm đã huy động đồng bộ được nhiều nguồn lực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 35 triệu đồng/ người/năm, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2015.

  Trong 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi tiếp tục đạt hiệu quả. Đến năm 2020 toàn xã có 395 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. Đã xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất giỏi, nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả như mô hình bưởi diễn của ông Phan Đình Kỷ, chi hội Trung Chính.  Mô hình chăn nuôi lợn của ông Trần Văn Dũng, ông Trịnh trung Kiên, chi hội Nam Lâm...

  Hội nghị đã trao giấy khen của UBND xã Nghĩa Lâm cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong 20 năm phong trào toàn dân ĐKXĐSVH, 3 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và 5 cá nhân có thành tích trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Đinh Thùy - Ngọc Linh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hội nghị triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

Xóm Tân Lập xã Nghĩa Lộc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện kỷ niệm 90 Ngày phụ nữ Việt Nam

Nghĩa Lợi hội thi đồng diễn dân vũ

Nghĩa Hội sôi nổi giao lưu dân vũ chào mừng 90 năm thành lập Hội phụ nữ và Hội nông dân Việt Nam

Nghĩa Đàn tổ chức “Vui hội trăng rằm” năm 2020

Nghĩa Đàn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 và tổng kết chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Tập huấn QLNN về Thông tin và Truyền thông năm 2020