Nghĩa Lâm: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 6 lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến đầu ra cho các sản phẩm nông sản của dân, làm đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi, thẻ bảo hiểm y tế và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

      Ðối thoại với nhân dân là cầu nối rất quan trọng, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền sát đời sống, gần với nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, lắng nghe, phục vụ người dân, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của nhân dân.

  Chiều 9/9 xã Nghĩa Lâm tổ chức  hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân tại làng Yên Lâm. Hội nghị đã được nghe báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và một số nội dung liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thời gian qua.

Toàn cảnh hội nghị đối thoại

  Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có 6 lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến đầu ra cho các sản phẩm nông sản của dân, làm đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi, thẻ bảo hiểm y tế và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất./. 

     

Người dân tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại  

      Lê Linh ( Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lâm )

Các tin khác

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chương trình hỗ trợ, ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHCN thúc đẩy phát triển KT – XH vùng DTTS và miền núi tại huyện Nghĩa Đàn

Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Thành khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý các cấp huyện Nghĩa Đàn năm 2021

Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình KT - XH, QP - AN 9 tháng đầu năm

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn

Tập huấn nghiệp vụ kỹ năng công tác Đội năm 2021

Nghĩa Lâm Đại hội hội Cựu thanh niên xung phong lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghĩa Lâm: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân