Nghĩa Lâm công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập xóm

Theo đó xã Nghĩa Lâm sáp nhập từ 16 xóm còn 7 xóm

  Ngày 29/10, xã Nghĩa Lâm tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 08 - NQ/HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về sáp nhập khối, xóm, bản. Theo đó xã Nghĩa Lâm sáp nhập từ 16 xóm còn 7 xóm và đổi tên gồm: Làng Trung Chính được sáp nhập từ xóm Nghĩa Chính và Yên Trung; Làng Yên Lâm được sáp nhập từ Làng Lầm, Làng Đấn, Yên Khang; Làng Yên Phú được sáp nhập từ Làng Da và Khe Yêu; Làng Nam Lâm được sáp nhập từ xóm Khe Lau, Đồng Xan, Nam Lâm; Làng Minh Lâm được sáp nhập từ Làng Tra, Làng Xâm; Làng Hợp Thành sáp nhập từ xóm Đông Lâm và Cuồn Đá; Làng Nguyên Lâm sáp nhập từ Làng Chạo và Bắc Lâm.

Văn nghệ chào mừng tại lễ công bố làng Minh Lâm

  Để thực hiện tốt lễ công bố, Đảng ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể xã Nghĩa Lâm đã tổ chức thành 6 đoàn công tác về các xóm để công bố nghị quyết của HĐND tỉnh trước toàn thể nhân dân, đồng thời trao quyết định chỉ định chi ủy, ban cán sự  xóm, ban công tác mặt trận, ban chấp hành các chi đoàn, chi hội.

Trao Quyết định chỉ định các chức danh tại làng Yên Lâm

  Trước đó, để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức ngày 25/10, xã Nghĩa Lâm tổ chức lễ công bố thành lập làng Nguyên Lâm trên cơ sở sáp nhập 2 xóm Làng Chạo và Bắc Lâm.

                                            Hân Linh (  phó bí thư Đoàn xã Nghĩa Lâm )

Các tin khác

Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030

Đồng chí Cao Thị Hiền dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Trung Thịnh xã Nghĩa Trung

Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban cụm số 2

Nghĩa Lâm công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập xóm

Công bố sáp nhập xóm tại xã Nghĩa Liên

Cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5

Thị trấn Nghĩa Đàn công bố Nghị quyết số 08 - NQ/HĐND của HĐND tỉnh

Nghĩa Khánh công bố sáp nhập 2 xóm Trù - Mét