Nghĩa Lạc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020

Phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, xã Nghĩa Lạc phấn đấu 100% xóm, bản, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 85% gia đình thể thao. Phấn đấu có 90% người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học kĩ thuật.

  Sáng 17/7, xã Nghĩa Lạc đã tổ chức tổng kết phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

Văn nghệ chào mừng

  Qua 20 năm thực hiện, phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Nghĩa Lạc đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Việc củng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đạt nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đi vào nề nếp, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển sôi nổi. Kết quả, từ năm 2015 - 2020 xã đã đầu tư mua sắm CSVC, trang thiết bị và xây dựng sân vận dộng, sân khấu với số tiền trên 900 triệu đồng.  5/5 xóm có nhà văn hóa và các thiết chế thể thao văn hóa. Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe được người dân hưởng ứng tích cực. Vận động ủng hộ xây dựng được 12 nhà đại đoàn kết, xóa được 11 nhà tranh tre dột nát, sữa chữa 9 nhà tạm bợ. Tỉ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt cao, năm 2000 đạt 45,5%, đến năm 2020 đạt 79%. Xã có 3/5 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, 2 cơ quan, đơn và 7 dòng họ đạt danh hiệu văn hóa. Phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, xã Nghĩa Lạc phấn đấu 100%  xóm, bản, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 85% gia đình thể thao. Phấn đấu có 90% người dân được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và khoa học kĩ thuật.

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Dịp này, UBND xã Nghĩa Lạc đã trao giấy khen cho 2 tập thể, 11 gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2000 – 2020./.

 

Trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Thu Hiền – Ngọc Linh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Tập huấn QLNN về Thông tin và Truyền thông năm 2020

Chung Kết Hội thi “Tiếng hát sơn ca” lần thứ 1 năm 2020

Nghĩa Trung tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Nghĩa Đức tổ chức lễ khánh thành và an vị Miếu thần linh

Nghĩa Long tổng kết các phong trào thi đua

Nghĩa Hưng tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020

Nghĩa Hội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020

Nghĩa Lâm tổng kết các phong trào thi đua