Nghĩa Hội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020 ở xã Nghĩa Hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức của đảng viên và nhân dân.

  Chiều 29/7, xã Nghĩa Hội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000- 2020.

Văn nghệ chào mừng

  Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020 ở xã Nghĩa Hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức của đảng viên và nhân dân. Các giá trị về văn hóa trong cộng đồng, giữa con người xích lại gần nhau hơn. Mức độ tham gia, hưởng thụ văn hóa của người dân được nâng cao. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động VHVN - TDTT ngày càng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng lên. Qua phong trào xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Tỷ lệ gia đình văn hóa trên toàn xã năm 2000 đạt 60% đến năm 2019 đạt 82%. Năm 2000 xã Nghĩa Hội chưa có làng văn hóa, đến năm 2020 11/11 làng đạt văn hóa.

  Xã tập trung xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đồng thời thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của xã như xây dựng nông thôn mới, phòng chống tệ nạn xã hội, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi…

Trao quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

  Hội nghị đã trao giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020.

Trao giấy khen cho các tập thể

Đinh Thùy - Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Long tổng kết các phong trào thi đua

Nghĩa Hưng tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020

Nghĩa Hội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020

Nghĩa Lâm tổng kết các phong trào thi đua

Hội CCB xã Nghĩa Khánh hội thi văn nghệ tri ân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ

Nghĩa Thọ tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào

Nghĩa Lạc ra mắt CLB Phụ nữ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái

Nghĩa Lạc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020