Nghĩa Hội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020 ở xã Nghĩa Hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức của đảng viên và nhân dân.

  Chiều 29/7, xã Nghĩa Hội tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000- 2020.

Văn nghệ chào mừng

  Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020 ở xã Nghĩa Hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức của đảng viên và nhân dân. Các giá trị về văn hóa trong cộng đồng, giữa con người xích lại gần nhau hơn. Mức độ tham gia, hưởng thụ văn hóa của người dân được nâng cao. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động VHVN - TDTT ngày càng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, chất lượng các danh hiệu văn hóa được nâng lên. Qua phong trào xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Tỷ lệ gia đình văn hóa trên toàn xã năm 2000 đạt 60% đến năm 2019 đạt 82%. Năm 2000 xã Nghĩa Hội chưa có làng văn hóa, đến năm 2020 11/11 làng đạt văn hóa.

  Xã tập trung xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đồng thời thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của xã như xây dựng nông thôn mới, phòng chống tệ nạn xã hội, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi…

Trao quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

  Hội nghị đã trao giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020.

Trao giấy khen cho các tập thể

Đinh Thùy - Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hội nghị triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ

Xóm Tân Lập xã Nghĩa Lộc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện kỷ niệm 90 Ngày phụ nữ Việt Nam

Nghĩa Lợi hội thi đồng diễn dân vũ

Nghĩa Hội sôi nổi giao lưu dân vũ chào mừng 90 năm thành lập Hội phụ nữ và Hội nông dân Việt Nam

Nghĩa Đàn tổ chức “Vui hội trăng rằm” năm 2020

Nghĩa Đàn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 và tổng kết chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Tập huấn QLNN về Thông tin và Truyền thông năm 2020