Nghĩa Đàn trồng nhiều lứa bí xanh trên một diện tích để để tránh rớt giá

Không chỉ trồng nhiều lứa trên các diện tích khác nhau mà nông dân còn trồng nhiều lứa trên cùng một diện tích, thường các lứa cách nhau 20 ngày đến 1 tháng

  Bí xanh là cây cho thu nhập khá ở Nghĩa Đàn trong những năm gần đây. Tuy nhiên để tránh thu hoạch ồ ạt, không tìm được đầu ra, nông dân đã trồng rải vụ ở các diện tích.

Một số diện tích bí xanh mới trồng để tránh tình trạng thu hoạch ồ ạt

 Năm nay huyện có khoảng 200 ha bí thì thời điểm này gần 1/3 diện tích đang vào vụ thu hoạch chính, các diện tích còn lại bao gồm bí mới trồng, đang ra hoa và đang thời kỳ phát triển. Không chỉ trồng nhiều lứa trên các diện tích khác nhau mà nông dân còn trồng nhiều lứa trên cùng một diện tích, thường các lứa cách nhau 20 ngày đến 1 tháng. Nhờ cách trồng này mà vài năm gần đây bí xanh của Nghĩa Đàn tiêu thụ tốt với giá an toàn, không bị thương lái ép giá. Trung bình mỗi ha bí xanh cho nông dân thu nhập 100 triệu đến 200 triệu đồng.

 

Nghĩa Đàn hiện có 70 ha bí đang cho thu hoạch

Đinh Thùy ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nông dân Nghĩa Đàn làm giàu từ nuôi ong rừng lấy mật

Nghĩa Đàn bí vào mùa thu hoạc hoạch, thương lái đến tận ruộng đặt mua

Hội nông dân xã Nghĩa Thành, Nghĩa Trung trồng hàng cây Nông dân ơn Bác

Nông dân Nghĩa Lạc trồng “Hàng cây nông dân ơn Bác”

Nghĩa Hồng với phong trào trồng “Hàng cây nông dân ơn Bác”

Nghĩa Đàn trồng nhiều lứa bí xanh trên một diện tích để để tránh rớt giá

Xuất hiện bệnh đạo ôn trên cây lúa xuân ở Nghĩa Đàn

Nông dân trồng quýt Nghĩa Đàn gặp khó trong đầu ra