Nghĩa Đàn triển khai xây dựng NTM năm 2019

Mục tiêu trong năm 2019 Nghĩa Đàn phấn đấu 2 xã đạt chuẩn NTM là Nghĩa Thắng và Nghĩa Trung, phấn đấu 8 xóm đạt NTM. Đồng thời tập trung chỉ đạo các xã, thôn đã đạt chuẩn của các năm trước giữ vững và nâng nâng cao các tiêu chí.

    Sáng 6/3, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Đồng chí Lê Hồng Sơn – chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện, chủ tịch HĐND huyện.

  Đến tháng 2/2019 huyện Nghĩa Đàn đã có 13/24 xã đạt chuẩn NTM, đạt 54,1%, cao hơn bình quân chung của tỉnh là 4,43%. Trong năm 2019 Nghĩa Đàn tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chuơng trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; Tập trung huy động, lồng ghép mọi nguồn lực để xây dựng. Mục tiêu trong năm 2019 Nghĩa Đàn phấn đấu 2 xã đạt chuẩn NTM là Nghĩa Thắng và Nghĩa Trung, phấn đấu 8 xóm đạt NTM. Đồng thời tập trung chỉ đạo các xã, thôn  đã đạt chuẩn của các năm trước giữ vững và nâng nâng cao các tiêu chí.

Người dân Nghĩa Đàn tích cực xây dựng NTM

  Hội nghị đưa ra một số giải pháp để đạt được các chỉ tiêu trong xây dựng NTM của huyện như: tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ xi măng có các xã, xóm đăng ký về đích NTM; tập trung nguồn lực huy động, vận động nhân dân chung tay thực hiện, tuy nhiên không huy động quá sức dân, phải được sự đồng thuận trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân khi triển khai thực hiện.

Đại diện xã Nghĩa Thắng phát biểu

Đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị các địa phương phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM

  Đồng chí Phan Tiến Hải cho rằng xây dựng NTM là việc lâu dài, không phải ngày một ngày hai. Tuy nhiên các xã cũng tránh tư tưởng xả hơi. Xây dựng NTM phải toàn diện, liên tục, bên cạnh những xã, xóm đăng ký về đích NTM cần dốc toàntam lực để xây dựng thì những xã đã về đích cũng như những xã chưa hoàn thành cũng cần tập trung xây dựng để nâng cao đời sống vật, chất, tinh thần cho nhân dân, để mỗi xã, xóm trở thành miền quê đáng sống.

Đồng chí Phan Tiến Hải đề nghị các xã, xóm đạt chuẩn NTM không ngừng nâng cao các tiêu chí

Đinh Thuỳ - Văn Quỳnh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Xóm Bình Minh (Nghĩa Lộc) đón nhận công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Phiên làm việc để bàn và thống nhất các nội dung xây dựng xóm NTM kiểu mẫu trong đồng bào các DTTS

Thẩm tra xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tại xã Nghĩa Trung

Phụ nữ và Công an huyện Nghĩa Đàn trao tặng bàn ghế, khánh tiết cho đơn vị xây dựng NTM

Tập huấn chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019

Giáo dân Nghĩa Đàn đoàn kết trong xây dựng NTM

Nghĩa Thắng đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM

Người xóm trưởng tích cực xây dựng NTM