Nghĩa Đàn triển khai luật Công đoàn năm 2012 cho các doanh nghiệp

   Ngày 7/10, LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị tập huấn triển khai luật Công đoàn năm 2012, nghị định 191/2013/NĐ – CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tham gia hội nghị có đại diện của gần 70 doanh nghiệp được đại diện LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn phổ biến nội dung luật Công đoàn 2012, nghị định qui định chi tiết về tài chính công đoàn, đặc biệt là nội dung: đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, mức đóng kinh phí bằng 2% tổng quĩ lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

 Lãnh đạo LĐLĐ Nghĩa Đàn phổ biến nội dung luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/2013 NĐ - CP

Đại diện các doanh nghiệp tham gia hội nghị

T/h: Đài Nghĩa Đàn 

Các tin khác

Nghĩa Đàn gặp mặt thân nhân gia đình các liệt sỹ Trung đoàn 27

Nghĩa Đàn triển khai luật Công đoàn năm 2012 cho các doanh nghiệp

Khai trương văn phòng công chứng huyện Nghĩa Đàn