Nghĩa Đàn: Tổng kết vụ ép năm 2015 – 2016, kế hoạch triển khai vụ ép 2016 - 2017

Trong vụ ép 2015-2016, tổng sản lượng mía ép của nhà máy là 623.278 tấn. Trong đó huyện Nghĩa Đàn là huyện cung cấp với số lượng lớn nhất so với các huyện với 274.161 tấn

Chiều ngày 22/11, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức tổng kết vụ ép năm 2015 – 2016, kế hoạch triển khai vụ ép 2016 – 2017. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Hồng Sơn, chủ tịch UBND huyện

Trong vụ ép 2015-2016, tổng sản lượng mía ép của nhà máy là 623.278 tấn. Trong đó huyện Nghĩa Đàn là huyện cung cấp với số lượng lớn nhất so với các huyện với 274.161 tấn. Vụ  ép 2016 - 2017 Công ty nhà máy đường nghệ an NASU phấn đấu nâng cao năng suất, sản lượng vụ ép khoảng 560 ngàn tấn. Về niên vụ 2015 - 2016, diện tích mía huyện Nghĩa Đàn giảm hơn so với niên vụ 2014 - 2015, nhưng năng suất ước đạt 55 tấn/ha và sản lượng đạt 415. 250 tấn. Trong năm 2016 Nghĩa Đàn có 41 hộ tham gia xây dựng ruộng nhân giống sạch bệnh với tổng diện tích là 33 ha và thực hiện xây dựng được 13 cánh đồng mẫu mía lớn tại các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Yên, Nghĩa Liên…

Mô hình cánh đồng mẫu lớn tại xã Nghĩa Phú

Để đảm bảo phát triển ổn định vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất mía và giá trị doanh thu cho hộ dân và công ty, hội nghị đã tập trung thảo luận về những vấn đề trọng tâm trong sản xuất, chế biến mía vụ ép năm 2016 - 2017. Cùng với đó, thực hiện tốt việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa công ty mía đường với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định, thống nhất giá để đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các hộ trồng mía với công ty một cách ổn định, bền vững.

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

T/H: Như Trang - Minh Thái (Đài Nghĩa Đàn)

Các tin khác

CHI CỤC THUẾ NGHĨA ĐÀN THÔNG BÁO DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐANG NỢ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 31/5/2017

Nghệ An sẽ dán tem truy xuất nguồn gốc cam Vinh

Thử nghiệm các chế phẩm sinh học an toàn của Nhật Bản để trị bệnh trên cây cam Phủ Quỳ

Nghĩa Đàn: Tổng kết vụ ép năm 2015 – 2016, kế hoạch triển khai vụ ép 2016 - 2017