Nghĩa Đàn tổng kết chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Nghĩa Đàn giảm từ 11,05% năm 2016 xuống còn 3,63 % vào đầu năm 2020 theo tiêu chí mới.

    Sáng  28/7, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2016 – 2020.

  Giai đoạn 2016- 2020, công tác xóa đói giảm ngèo của huyện Nghĩa Đàn đạt được những kết quả tích cực. Huyện đã linh hoạt lồng ghép các chương trình, dự án, huy động nội lực, xây dựng các mô hình kinh tế, nâng cao ý thức tự lực tự cường của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm đã xây dựng mới 166 công trình trị giá  gần 53 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn, bản đặc biệt khó khăn, duy tu bảo dưỡng 26 công trình, với kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng.

Các địa phương ở Nghĩa Đàn đã có nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiết thực

  Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nghĩa Đàn đã xây dựng được 14 chương trình tín dụng chính sách, vận động linh hoạt các nguồn vốn huy động để bố trí đủ vốn cho các nhu cầu vay, tổng doanh số cho vay trong giai đoạn từ 2016 – 2020 hơn 366 tỷ đồng, đã giải ngân cho vay được hơn 11 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Việc vận động ủng hộ xây dựng “Quỹ vì người nghèo” đã được các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, từ năm 2016 đến nay trên toàn huyện đã vận động được 4,6 tỷ đồng. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với giảm nghèo, hàng năm thực hiện tốt công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các tiêu chí gắn với việc đánh giá phân loại hộ nghèo theo từng nhóm hộ để có biện pháp hỗ trợ hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Nghĩa Đàn giảm từ 11,05% năm 2016  xuống còn 3,63 % vào đầu năm 2020 theo tiêu chí mới.

 Hội nghị đã trao giẩy khen của UBND huyện cho 15 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình giảm nghèo, 10 cá nhân điển hình nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi.

Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình giảm nghèo

Trao giấy khen cho cá nhân điển hình nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Đinh Thùy - Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Nghĩa Lâm tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân

Nghĩa Lộc tổ chức điểm ngày hội “Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc”

Nghĩa Lợi tổ chức điểm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cụ ông 98 tuổi quyên góp 3 tấn gạo ủng hộ đồng bào miền Trung

Kết quả ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn ủng hộ đồng bào miền Trung

Kết quả ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai"

Cụ bà 93 tuổi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt