Nghĩa Đàn thu ngân sách hai tháng đầu năm hơn 8 tỷ đồng

Tính cân đối ngành thuế quản lý được 7,512 tỷ đồng đạt 15,2% dự toán pháp lệnh

  Từ đầu năm đến nay, Nghĩa Đàn đã thu được 8,247 tỷ đồng tiền thuế đạt 9,8% dự toán pháp lệnh. Trong đó tính cân đối ngành thuế quản lý được 7,512 tỷ đồng  đạt 15,2% dự toán pháp lệnh. Hầu hết các sắc thuế đều thu theo tiến độ thực hiện dự toán. Khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 5.334 triệu  đồng, đạt 17,8% dự toán pháp lệnh; Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 265,8 triệu đồng, đạt 9,8% dự toán pháp lệnh; Thu từ Lệ phí trước bạ đạt 1.388,2 triệu đồng, đạt 16,3% dự toán pháp lệnh; Thu từ phí, lệ phí đạt 645,9 triệu đồng, đạt 26,9% dự toán pháp lệnh...

Thu thuế công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh vẫn chiếm một phần lớn trong thu ngân sách của Nghĩa Đàn

  Năm 2017, huyện Nghĩa Đàn được giao dự toán thu ngân sách 84,929 tỷ đồng. Vì vậy để đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, huyện Nghĩa Đàn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm soát nhằm giảm đến mức thấp nhất tình trạng thất thu thuế, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban ngành trong công tác thu thuế, đánh giá, rà soát lại các khoản thu, sắc thuế, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước…

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2017

Triển khai đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn

Đại hội đại biểu hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Nghĩa Đàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 – 2022

250 đại biểu tham gia đối thoại với chi cục thuế

Nghĩa Đàn thu ngân sách hai tháng đầu năm hơn 8 tỷ đồng

Thư chúc tết của chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn Lê Hồng Sơn nhân dịp năm mới mừng Xuân Đinh Dậu 2017

Không khí trầm lắng chợ Tết ở Nghĩa Đàn

Tăng cường kiểm tra đảm bảo bình ổn giá Tết Đinh Dậu 2017