Nghĩa Đàn thu ngân sách hai tháng đầu năm hơn 8 tỷ đồng

Tính cân đối ngành thuế quản lý được 7,512 tỷ đồng đạt 15,2% dự toán pháp lệnh

  Từ đầu năm đến nay, Nghĩa Đàn đã thu được 8,247 tỷ đồng tiền thuế đạt 9,8% dự toán pháp lệnh. Trong đó tính cân đối ngành thuế quản lý được 7,512 tỷ đồng  đạt 15,2% dự toán pháp lệnh. Hầu hết các sắc thuế đều thu theo tiến độ thực hiện dự toán. Khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 5.334 triệu  đồng, đạt 17,8% dự toán pháp lệnh; Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 265,8 triệu đồng, đạt 9,8% dự toán pháp lệnh; Thu từ Lệ phí trước bạ đạt 1.388,2 triệu đồng, đạt 16,3% dự toán pháp lệnh; Thu từ phí, lệ phí đạt 645,9 triệu đồng, đạt 26,9% dự toán pháp lệnh...

Thu thuế công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh vẫn chiếm một phần lớn trong thu ngân sách của Nghĩa Đàn

  Năm 2017, huyện Nghĩa Đàn được giao dự toán thu ngân sách 84,929 tỷ đồng. Vì vậy để đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, huyện Nghĩa Đàn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm soát nhằm giảm đến mức thấp nhất tình trạng thất thu thuế, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban ngành trong công tác thu thuế, đánh giá, rà soát lại các khoản thu, sắc thuế, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước…

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hội nghị tập huấn triển khai hóa đơn điện tử

Phát động chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018”

Kiểm tra cân đối chứng ở 2 chợ Nghĩa Khánh và Nghĩa Hội

Tập huấn chính sách thuế và đối thoại với người nộp thuế năm 2018

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm công ty CPTP sữa TH

Người dân chờ đợi để rút tiền ở các cây ATM

Sở Công thương kiểm tra thực hiện chỉ thị 14/CT14-BCT và chỉ thị 02/CT-UBND tỉnh Nghệ An trong dịp Tết Mậu Tuất 2018

Chi cục Thuế huyện Nghĩa Đàn được bộ Tài chính tặng Bằng khen