Nghĩa Đàn thu ngân sách hai tháng đầu năm hơn 8 tỷ đồng

Tính cân đối ngành thuế quản lý được 7,512 tỷ đồng đạt 15,2% dự toán pháp lệnh

  Từ đầu năm đến nay, Nghĩa Đàn đã thu được 8,247 tỷ đồng tiền thuế đạt 9,8% dự toán pháp lệnh. Trong đó tính cân đối ngành thuế quản lý được 7,512 tỷ đồng  đạt 15,2% dự toán pháp lệnh. Hầu hết các sắc thuế đều thu theo tiến độ thực hiện dự toán. Khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 5.334 triệu  đồng, đạt 17,8% dự toán pháp lệnh; Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 265,8 triệu đồng, đạt 9,8% dự toán pháp lệnh; Thu từ Lệ phí trước bạ đạt 1.388,2 triệu đồng, đạt 16,3% dự toán pháp lệnh; Thu từ phí, lệ phí đạt 645,9 triệu đồng, đạt 26,9% dự toán pháp lệnh...

Thu thuế công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh vẫn chiếm một phần lớn trong thu ngân sách của Nghĩa Đàn

  Năm 2017, huyện Nghĩa Đàn được giao dự toán thu ngân sách 84,929 tỷ đồng. Vì vậy để đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, huyện Nghĩa Đàn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm soát nhằm giảm đến mức thấp nhất tình trạng thất thu thuế, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban ngành trong công tác thu thuế, đánh giá, rà soát lại các khoản thu, sắc thuế, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước…

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Thu ngân sách 10 tháng đầu năm hơn 69 tỷ đồng

Chi cục Thuế Nghĩa Đàn đối thoại với các doanh nghiệp Quý IV

Nâng cao chính sách hỗ trợ để sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển

Chi cục Thuế và Bưu điện huyện Nghĩa Đàn ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu

Nghĩa Đàn gặp mặt doanh nghiệp

Lộ diện 12 cửa hàng kinh doanh xăng dầu 'bẩn' trên Quốc lộ 48

Nghĩa Đàn có 5 xã nằm trong chỉ dẫn địa lý sẽ được dán tem cam Vinh

Phát động phong trào tiết kiệm điện trong các trường học