Nghĩa Đàn tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng...

  Trong 2 ngày 27 - 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hơn 500 đại biểu huyện Nghĩa Đàn học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc. Với 25 điểm cầu trong đó, có 1 điểm cầu cấp huyện, 23 điểm cầu xã thị trấn, 1 điểm cầu cơ quan. Dự hội nghị tại điểm trực tuyến có các đồng chí: Hoàng Thị Thu Trang, TUV, bí thư Huyện ủy; Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Võ Tiến Sỹ, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

Các điểm cầu tại huyện Nghĩa Đàn tham dự hội nghị

  Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Quang cảnh buổi lễ trực tuyến

Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện Nghĩa Đàn năm 2021

Khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K16 ( khóa 2021 – 2022 )

Nghĩa Đàn cung cấp thông tin thời sự cho bí thư, xóm trưởng cơ sở

Nghĩa Đàn tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nghĩa Đàn tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021

Huyện Nghĩa Đàn gặp mặt đầu xuân với huyện Như Xuân ( Thanh Hóa )

Hội LHPN xã Nghĩa Hồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI