Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

   Ngày 20/12, BTV  Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho gần 200 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

  Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vi Văn Định, TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được quán triệt. Đồng chí cũng yêu cầu sau hội nghị các ban, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình từng địa phương, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Vi Văn Định phát biểu khai mạc hội nghị

  Trong một ngày, các cán bộ chủ chốt được học tập, quán triệt 4 Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

 

Đồng chí Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

 

Đồng chí Ngô Văn Thành, UVBTV, trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”

  Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đinh Thùy - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Bí thư chi bộ làm tốt công tác dân vận ở vùng giáo

BCH Quân sự huyện Nghĩa Đàn với phong trào ngày thứ 7, chủ nhật vì dân

Chúc mừng ngày thành lập Hội Nông dân

Nghĩa Lạc kỷ niệm 65 năm ngày thành lập xã

Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ Nghĩa Đàn mở rộng

Gặp mặt, chia tay đồng chí Vi Văn Định

Công bố quyết định điều động, chỉ định Phó bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Liên

Nghĩa Đàn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nghành kiểm tra Đảng