Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XXIX

Hội nghị đã thông báo một số kết quả cơ bản Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025; quán triệt nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

  Sáng 16/9, BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 cho cácđồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, trưởng, phó các phòng, ban, nghành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Phó bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ trực thuộc huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy  và đảng viên cơ quan Huyện ủy, khối Đoàn thể.

Quang cảnh hội nghị

  Hội nghị đã thông báo một số kết quả cơ bản Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025; quán triệt nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

  Tại đây đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, bí thư Huyện ủy đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX. Đồng thời yêu cầu các cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm chỉ đạo mà Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của huyện, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực của từng đơn vị, địa phương để từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Sau hội nghị quán triệt, các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời tổ chức quán triệt Nghị quyết ở cơ sở với hình thức truyền tải đa dạng, thực chất và xây dựng chương trình hành động  phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang thông báo nội dung cơ bản của Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIX

Đinh Thùy- Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

 

 

Các tin khác

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng năm 2020

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XXIX cho các chi bộ trực thuộc

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra UBND huyện

Huyện đoàn Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn lần thứ XXIX

Hội CCB huyện Nghĩa Đàn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XXIX

BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn công bố các quyết định về công tác cán bộ