Nghĩa Đàn quán triệt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn yêu cầu sau hội nghị này, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, viết bài thu hoạch chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

   Ngày 23/3, BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2018 “ xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tới dự có các đồng chí Vi Văn Định, TUV, bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn.

Toàn cảnh hội nghị

  Tham gia học tập chuyên đề năm 2018 có hơn 250 đại biểu là cán bộ cốt cán của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy Nghĩa Đàn, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy, cơ quan Đoàn thể.   

Đồng chí Vi Văn Định khai mạc hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Trong thời gian một buổi, đồng chí Trần Quốc Khánh, phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt tới các đại biểu các nội dung của chuyên đề như: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Đồng chí Trần Quốc Khánh quán triệt chuyên đề

Các đại biểu tham dự hội nghị

   BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn yêu cầu sau hội nghị này, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, viết bài thu hoạch chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị học tập và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương và phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, sâu sát, năng động, sáng tạo... nhằm góp phần xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đinh Thùy - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Công bố quyết định Bí thư Đảng uỷ và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Yên

Nghĩa Đàn tổng kết công tác xây dựng Đảng 2018

Nghĩa Mai trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Chúc mừng ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

ĐẢNG BỘ XÃ NGHĨA LÂM TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG CHO CÁC ĐẢNG VIÊN

Đồng chí Phan Tiến Hải trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành cách mạng