Nghĩa Đàn: Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo các cấp

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn từ cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng công tác Tuyên giáo các cấp trong giai đoạn mới, ngày 11/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2020 cho hơn 80 báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo cơ sở

 

  Đ/c Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

trực tiếp truyền thụ kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở Nghĩa Đàn

Đ/c Trần Quốc Khánh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự và trực tiếp truyền tải kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở Nghĩa Đàn. Tham gia tập huấn là các báo cáo viên, đội ngũ tuyên giáo, tuyên truyền viên cơ sở của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Tại buổi tập huấn, các học viên được đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh và Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lê Cảnh Đại thông tin về công tác tuyên giáo của Đảng trong tình hình mới; trong đó chú trọng một số vấn đề như kỹ năng nghiên cứu, điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kỹ năng, phương pháp công tác tuyên truyền miệng và một số kinh nghiệm trong truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; một số thông tin thời sự…

            Các học viên về tham gia tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp những kiến thức cơ bản về công tác tuyên giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động để làm tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực Tuyên giáo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 

                                                                                                                         Thái Trường ( Huyện ủy Nghĩa Đàn)

Các tin khác

Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Trần Đức Thuận

Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Lang Thị Phượng

Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Thị Thảo

Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII Vi Văn Sơn

Tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV Đặng Xuân Phương

Công văn hỏa tốc của UBND Tỉnh Nghệ An

Thủ tướng: Sẽ xử lý hình sự cá nhân, tập thể vi phạm chống COVID-19

Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trên địa bàn huyện