Nghĩa Đàn - Con số và sự kiện

Năm 1840 thành lập huyện Nghĩa Đường, đến năm 1885 đổi tên Nghĩa Đường thành Nghĩa Đàn.

 

  1. Năm 1840 thành lập huyện Nghĩa Đường, đến năm 1885 đổi tên Nghĩa Đường thành Nghĩa Đàn.
  1. Tháng 10/1930, tại hang Rú Ấm, xã Thọ Lộc (nay thuộc xã Nghĩa Đức), thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện với tên gọi Thọ Lộc - Cự Lâm. Đến tháng 4/1931thành lập Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn.
  1. Ngày 22/8/1945 khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, ra mắt Ủy ban nhân dân lâm thời và Ủy ban Mặt trận Việt Minh huyện.

 

Cây đa Làng Trù, xã Nghĩa Khánh

  1. Hai lần chia tách địa giới hành chính:

     - Lần 1: Ngày 19/4/1963 cắt 10 xã huyện Nghĩa Đàn để thành lập huyện Tân Kỳ và 3 xã để thành lập huyện Quỳ Hợp.

     - Lần 2: Ngày 15/11/2007 tách 7 xã và thị trấn Thái Hòa để thành lập thị xã Thái Hòa.

  1. Các danh hiệu cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng:

    - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1996;

   - Huân Chương lao động hạng nhì năm 2008;

   - Huân chương lao động hạng nhất năm 2013;

   Và nhiều danh hiệu cao quý khác.

  1. Trải qua 130 năm, Nghĩa Đàn có 5 tập thể, 04 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động; 34 Mẹ Việt Nam anh hùng; 1.035 liệt sỹ, 1.690 thương binh, bệnh binh.
  1. Đến nay, Nghĩa Đàn có 25 xã, thị trấn; 311 xóm, bản với diện tích tự nhiên 61.754 ha và hơn 14 vạn dân.
  1. Đảng bộ huyện đã trải qua 28 kỳ Đại hội, hiện có 55 TCCS đảng với hơn 6.200 đảng viên.

 

Các tin khác

NGHĨA ĐÀN - MẢNH ĐẤT GIÀU BẢN SẮC, ĐẦY TIỀM NĂNG

Cơ cấu tổ chức UBND huyện Nghĩa Đàn

Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Nghĩa Đàn

Danh sách ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nghĩa Đàn - Con số và sự kiện

Logo Nghĩa Đàn