Nghĩa Đàn: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Sáng ngày 28/10, Ban tuyên giáo huyện ủy Nghĩa Đàn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh; trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 100 học viên là thường trực; lãnh đạo các Ban; phó bí thư, chủ tịch; phó chủ tịch UBND; HĐND; chủ tịch Ủy ban MTTQ 23 xã, thị trấn thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4).

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được nghiên cứu 9 chuyên đề về những giá trị của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Nhận thức mới về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nhận thức về chủ trương “Phát triển kinh tế - nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trọng tâm trên thế giới trong nước và trong tỉnh Nghệ An; Một số vấn đề trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển văn hóa, xã hội trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế;  Kiến thức kỷ năng và một số vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, quản lý hiện nay; Tình hình kinh tế,- xã hội của dịa phương….

Các học viên tham gia tập huấn

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với từng đối tượng ở từng vị trí công tác; bổ sung kiến thức, giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ diện BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn quản lý, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của huyện trong giai đoạn hiện nay./.

                                                                     Minh Thái (Trung Tâm VHTT – TT Nghĩa Đàn)

Các tin khác

Nghĩa Đàn: Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo các cấp

Nghĩa Đàn hiệp thương bầu Chủ tịch UBMTTQ huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nghĩa Đàn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện

Đại sứ các nước ASEAN gặp gỡ tại thủ phủ bò sữa của Tập đoàn TH

90 NĂM, TỪ MÙA THU ẤY ĐẾN NAY

Nghĩa Đàn: Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Nghĩa Đàn: Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh