Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo các cấp

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên những kiến thức cơ bản về công tác tuyên giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, nhằm làm tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

   Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo và tìm hiểu thực tế năm 2018.

Các đại biểu tham gia tập huấn

  Tại lớp tập huấn các học viên được nghe những chuyên đề về những nội dung cơ bản về công tác tuyên giáo của Đảng trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, khoa giáo của Đảng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên giáo; kỹ năng nghiên cứu, điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; một số nội dung cơ bản về công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng, phương pháp công tác tuyên truyền miệng và một số kinh nghiệm trong truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Đồng chí Ngô Văn Thành - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện quán triệt một số nội dung tại hội nghị

  Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên những kiến thức cơ bản về công tác tuyên giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, nhằm làm tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

  Nằm trong chương trình tập huấn, các đồng chí đại diện các tổ chức cơ sở đảng cũng được tham gia chương trình thực tế tìm hiểu về các di tích lịch sử như viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà sàn Bác Hồ, di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần thể Khu di tích Yên Tử…/.

 

Đoàn cán bộ tuyên giáo thực tế tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hà Nội

Chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch

Thái Trường ( Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổng kết tháng thanh niên năm 2019

Đại hội Hội LHTN Thị trấn Nghĩa Đàn khóa II

HĐND xã Nghĩa Liên thông qua Đề án sáp nhập xóm trên địa bàn xã

Nghĩa Tân lấy ý kiến nhân dân về đề án sáp nhập xóm

Thị trấn Nghĩa Đàn đối thoại với nhân dân về sáp nhập khối

Tăng cường nắm bắt, tuyên truyền việc sáp nhập khối, xóm và sắp xếp bộ máy

SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, CƠ CẤU LẠI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CẤP XÃ VÀ XÓM – NHỮNG ĐIỀU CẦN QUAN TÂM VÀ TRĂN TRỞ

Bổ nhiệm phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện