Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo các cấp

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên những kiến thức cơ bản về công tác tuyên giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, nhằm làm tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

   Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo và tìm hiểu thực tế năm 2018.

Các đại biểu tham gia tập huấn

  Tại lớp tập huấn các học viên được nghe những chuyên đề về những nội dung cơ bản về công tác tuyên giáo của Đảng trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, khoa giáo của Đảng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên giáo; kỹ năng nghiên cứu, điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; một số nội dung cơ bản về công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng, phương pháp công tác tuyên truyền miệng và một số kinh nghiệm trong truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Đồng chí Ngô Văn Thành - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện quán triệt một số nội dung tại hội nghị

  Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên những kiến thức cơ bản về công tác tuyên giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, nhằm làm tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực Tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

  Nằm trong chương trình tập huấn, các đồng chí đại diện các tổ chức cơ sở đảng cũng được tham gia chương trình thực tế tìm hiểu về các di tích lịch sử như viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà sàn Bác Hồ, di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, quần thể Khu di tích Yên Tử…/.

 

Đoàn cán bộ tuyên giáo thực tế tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hà Nội

Chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch

Thái Trường ( Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn làm việc với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện.

Hội thi Ban tuyên giáo cơ sở giỏi cụm 3 năm 2019

Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn kiểm tra việc bỏ phiếu lấy ý kiến của cử tri về việc sáp nhập xã tại xã Nghĩa Liên

Nghĩa Liên triển khai lấy ý kiến sáp nhập xã tại 13/13 khu dân cư

Hội thi ban Tuyên giáo cơ sở giỏi cụm số 2

Hội thi Ban tuyên giáo cơ sở giỏi cụm 1 năm 2019

Đảng bộ Nghĩa Tân quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Các cơ quan đơn vị chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng