KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HỘI KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn 26 vị đại biểu hội đồng đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã Nghĩa Hội với tỉ lệ phiếu đều đạt 100%.

               Sáng ngày 24/6/2021, Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Hội khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tới dự và chỉ đạo có ông Phạm Tuấn Sơn, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức  Huyện ủy, trưởng Ban pháp chế HĐND huyện Nghĩa Đàn.


            Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

             Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, Hội đồng nhân dân xã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng các Ban HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

         Ông Nguyễn Hữu Thanh, Bí thư Đảng ủy trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND xã; ông Lê Văn Ngọc, Phó chủ tịch HĐND xã khóa XIX giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã khoá XX . Kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Sỹ Nghị, UVBTV Đảng ủy giữ chức danh trưởng ban pháp chế. Bầu ông Ngô Văn Khiêm, Phó Bí Thư Đảng ủy, giữ chức danh Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tặng hoa các đồng chí được bầu vào các chức danh của HĐND xã khóa XX

                   Kỳ họp cũng đã bầu ông Ân Quý Vĩnh giữ chức danh Chủ tịch UBND xã; ông Đậu Phi Công giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã; bầu 2 Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.                                           Tặng hoa các đồng chí lãnh đạo UBND và các đồng chí ủy viên ủy ban

                 Trong chương trình làm việc, các đại biểu HĐND xã đã xem xét, thông qua nội dung về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân./.
                                                                                               T/h: Khánh Lài ( UBND xã Nghĩa Hội)

Các tin khác

Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

Trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Ngành tuyên giáo Nghĩa Đàn không ngừng đổi mới, sáng tạo trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Tọa đàm kỷ niệm 91 năm Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HỘI KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Danh sách 83 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026